Elektronické informačné zdroje (EIZ)

Prístup do externých licencovaných databáz/EIZ je možný na základe bezplatnej online registrácie. Používateľ sa pri vstupe do konkrétneho e-zdroja autentifikuje e-mailovým kontom a heslom zvoleným pri registrácii.

  • Vo vybraných databázach (napr. BookPort, PressReader, Ebook Central a i.) je využívanie niektorých funkcionalít (sťahovanie súborov, tlač, mobilná aplikácia…) podmienené zriadením bezplatného osobného konta v nich.
  • Prístup k e-zdrojom, ktoré má CVTI SR vo svojom vlastníctve, je cez náš on-line katalóg.
  • V niektorých z uvedených databáz sprístupňujeme iba časť ich obsahu. Zoznam sprístupňovaných titulov (prípadne informáciu o archívnom prístupe) nájdete pri popise jednotlivých databáz na tejto stránke.
  • K dispozícii sú aj metavyhľadávacie nástroje Primo, Summon a zoznam časopisov EZB.
  • Dňa 3. apríla 2023 došlo k zmene autentifikačného systému – z toho dôvodu je nutné pri prvej návšteve po tomto dátume vykonať zmenu hesla (ak ste boli zaregistrovaní pred týmto dátumom) – viac informácií TU.
  • V prípade problémov s prístupnosťou databázy skúste vymazať vyrovnávaciu pamäť (cache), cookies alebo vstup cez iný webový prehliadač.
  • kontakty: kniznica.nvk@cvtisr.sk (problémy s prihlásením/autentifikáciou); eiz.nvk@cvtisr.sk (podrobnosti o EIZ, technické problémy)

Záznam webináru (12. 9. 2023) o vyhľadávaní v metavyhľadávacom nástroji Primo a v jednotlivých databázach.


Metavyhľadávače a zoznamy časopisov
PRIMO CVTI SR
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je cvti_sr_logo.jpg
Spoločné vyhľadávacie rozhranie e-zdrojov. Metavyhľadávací nástroj prehľadáva synchrónne v licencovaných i viacerých voľne dostupných e-zdrojoch vrátane online katalógu CVTI SR. Výsledky je možné filtrovať podľa rôznych kritérií. Obsahuje vstupné brány do licencovaných a viacerých Open Access databáz.
SUMMON CVTI SR
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je cvti_sr_logo.jpg
Spoločné vyhľadávacie rozhranie e-zdrojov. Metavyhľadávací nástroj prehľadáva synchrónne v licencovaných a viacerých voľne dostupných e-zdrojoch.  Výsledky je možné filtrovať podľa rôznych kritérií.
Electronic Journals Library

Elektronische Zeitschriften Bibliothek – celosvetový prehľad vedeckých časopisov.
Multiodborové plnotextové e-zdroje
Bookport

[e-knihy]
Plnotextová databáza viac ako 9 000 e-kníh vydavateľstva Grada Publishing a ďalších prevažne v českom jazyku. Aktuálne sú sprístupnené sekcie: Zdravotnícka a lekárska literatúra, Osobný rozvoj a poznanie, Podnikanie, ekonómia a financie, Právo, dane a účtovníctvo.
Cambridge Books online

[e-knihy]
Plné texty 25 vybraných knižných titulov z oblasti duševného vlastníctva, transferu technológií a podpory podnikania.
DeGruyter

[e-knihy, e-časopisy]
Plnotextová databáza e-kníh z oblasti prírodných vied, medicíny, techniky, strojárstva, matematiky, spoločenských a humanitných vied. E-časopisy iba s archívnym prístupom 2018 – 2020.
Ebook Central

[e-knihy]
Plnotextová databáza e-kníh z oblasti duševného vlastníctva, manažmentu, techniky, transferu technológií, medicíny a životného prostredia.
EBSCOhost

[e-knihy, abstrakty]
Rozhranie obsahujúce multidisciplinárnu plnotextovú databázu e-kníh eBook Collection a abstraktovú databázu Library Information Science and Technology abstracts (zameraná na knižničnú a informačnú vedu).
Elgaronline

[e-knihy]
Plnotextová databáza 43 vybraných knižných titulov zameraných na duševné vlastníctvo, transfer technológií, podporu podnikania, obchod, manažment, ekonómiu, financie a životné prostredie.
Emerald Insight

[e-časopisy]
Databáza časopisov a knižných sérií z oblasti manažmentu, ekonómie, sociálnych vied, knižničnej a informačnej vedy, inžinierskych a materiálových vied.
Knovel

[faktografická databáza]
Databáza z oblasti techniky, prírodných a aplikovaných vied. Pracuje s interaktívnymi tabuľkami, grafmi, rovnicami, fázovými diagramami a konvertorom jednotiek.
OECD iLibrary

[e-knihy, e-časopisy, štatistiky]
Plnotextová databáza kníh, periodík a OECD štatistík.
Pressreader

[e-časopisy]
Databáza viac ako 7 000 celosvetových denníkov, magazínov a časopisov.
ProQuest Central

[e-knihy, e-časopisy, dizertácie]
Obsahuje rôzne typy dokumentov z celého sveta. Zahŕňa špecializovanú sekciu pre strednú a východnú Európu vrátane českých a slovenských publikácií.
SAGE Counseling and Psychotherapy

[e-knihy]
Plnotextová databáza 354 kníh z oblasti poradenstva a psychoterapie.
SAGE eJournals

[e-časopisy]
Prístup do plných textov viac ako 700 titulov e-periodík z kolekcie Social Science and Humanities, pokrývajúcich oblasti ako ekonomika, vzdelávanie, filozofia, psychológia, politológia, história a ďalšie.
ScienceDirect

[e-knihy, e-časopisy]
Plnotextová multidisciplinárna vedecká databáza e-kníh a e-časopisov, obsahuje texty z oblasti medicíny, techniky, ekonomiky, technických, prírodných i ekonomických vied.
SpringerLink

[e-knihy, e-časopisy]
Plnotextová databáza elektronických časopisov a kníh z oblasti prírodných vied, techniky, medicíny, spoločenských a humanitných vied.
SpringerNature

[e-knihy, e-časopisy, videá]
Plnotextová databáza elektronických časopisov a kníh z oblasti prírodných vied, techniky, medicíny, spoločenských a humanitných vied vrátane časopisu Nature.
Taylor & Francis

[e-knihy, e-časopisy]
Plnotextová databáza pokrýva širokú škálu disciplín, vrátane humanitných a spoločenských vied, behaviorálnej vedy, práva, prírodných vied, technológií a medicíny.
Water resources research

[e-časopis]
Interdisciplinárny časopis, ktorý publikuje pôvodné výskumy v oblasti prírodných a spoločenských vied, ktoré zahŕňajú úlohu vody.
Wiley Online Library

[e-knihy, e-časopisy]
Plnotextová databáza e-časopisov z oblasti prírodných vied, medicíny, technických, spoločenských, humanitných vied a medicíny.
Špecializované e-zdroje
APS – American Physical Society

[e-časopisy]
Plnotextová databáza obsahujúca texty popredných časopisov z oblasti fyziky, vydávaných American Physical Society.
APS – American Physical Society – Physical Review Journals

[e-časopisy]
Plnotextová zbierka 13 popredných recenzovaných vedeckých časopisov z oblasti fyziky, ktoré vydáva American Physical Society.
EBSCO Veterinary Source

[e-časopisy]
Plnotextová databáza z oblasti veterinárneho lekárstva od spoločnosti EBSCO.
European Source Online (ESO)

[legislatíva]
Prístup k webovým stránkam, dokumentom a publikáciám EÚ a iných medzinárodných inštitúcií a vlád jednotlivých európskych krajín.
IEEE/IET Electronic Library (IEL)

[e-knihy, e-časopisy]
Plnotextová databáza technickej literatúry z oblasti elektroinžinierstva a informatiky. Obsahuje časopisy, zborníky a štandardy z kľúčových oblastí techniky.
IGI global


[kolekcia 73 e-kníh]

Databáza poskytujúca prístup k plným textom odborných publikácií z oblasti informačných technológií a výpočtovej techniky.
JAMA Network

[e-časopisy]
Prestížny medicínsky časopis JAMA vychádzajúci od roku 1883. Databáza JAMA network obsahuje ďalších 12 pridružených titulov časopisov.
New England Journal of Medicine (NEJM)

[e-časopis]
Popredný lekársky časopis. Sprístupňuje recenzované články a interaktívny klinický obsah určený lekárom, výskumníkom a pedagógom.
NEJM Catalyst

[e-časopis]
Recenzovaný časopis urýchľujúci transformáciu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Vysvetľuje ako majú byť poskytované, organizované a financované zdravotnícke služby.
NEJM Evidence

[e-časopis]
Inovatívne originálne medicínske výskumy a svieže, odvážne nápady v oblasti navrhovania klinických testov, štúdií a klinického rozhodovania.
NEJM Journal Watch

[e-časopis]
Časopis pre praktických lekárov, sestry a zdravotnícky personál. Zhrnuté výskumy sú doplnené o komentáre lekárovej z dennej praxe.
PubMED

[bibliografická databáza]
Databáza z oblasti medicíny knižnice U.S. National Library of Medicine, resp. rozhranie pre databázu MEDLINE®. Obsahuje odkazy na plné texty článkov.
Top Medical Collection

[kolekcia 11 e-časopisov]
Plné texty 11 popredných medicínskych časopisov z oblasti pediatrie, mikrobiológie, endokrinológie, nefrológie, psychiatrie, experimentálnej medicíny a reprodukcie.
Wolters Kluwer OVID

[bibliografická databáza]
Databáza vedeckých informácií z oblasti medicíny a zdravotníctva, o. i. zahŕňa aj databázu MEDLINE® a ďalšie medicínske a zdravotnícke databázy. Obsahuje odkazy na plné texty e-kníh a e-časopisov.
Scientometrické (citačné) databázy
Web of Science

Bibliografická a scientometrická databáza poskytujúca prístup do citačných indexov, databáz a nástrojov na hodnotenie vedy.
Scopus

Multidisciplinárna bibliografická a scientometrická databáza. Vyhľadáva v zdrojoch a patentoch z oblasti vedy, techniky, medicíny, spoločenských a technických vied.
ARCHÍVNE PRÍSTUPY
BIO One Complete
ARCHÍVNY PRÍSTUP (2014 – 2022)

[e-knihy, e-časopisy]
Plnotextová kolekcia 188 titulov e-časopisov a 3 knižných sérií z oblasti biológie, environmentálnej ekológie a vied o životnom prostredí.
CELL
ARCHÍVNY PRÍSTUP (2018 – 2019)

[e-časopis]
Plnotextový časopis z oblasti experimentálnej biológie. Prináša výsledky výskumu z oblastí bunkovej a molekulárnej biológie, imunológie, neurovedy, virológie, ľudskej genetiky.
Journal of Nanoscience and Nanotechnology
ARCHÍVNY PRÍSTUP (2016 – 2017)
len v priestoroch CVTI SR


[e-časopis]
Multidisciplinárny recenzovaný časopis pokrývajúci výskumné aktivity vo všetkých oblastiach nanovedy a nanotechnológií.
Lippincott Williams and Wilkins
ARCHÍVNY PRÍSTUP (2012 – 2022)

[e-časopisy]
Databáza poskytujúca prístup do 255 titulov časopisov z oblasti medicíny vydavateľstva Lippincott Wiliams & Wilkins.
Neuron
ARCHÍVNY PRÍSTUP (2018 – 2019)

[e-časopis]
Časopis z oblasti neurovedy, venujúci sa interdisciplinárnym stratégiám, integrujúcim viaceré prístupy k senzorickým, motorickým a vyšším kognitívnym funkciám.
Sage Research Methods
ARCHÍVNY PRÍSTUP (2018 – 2020)

Podcasty a praktické nástroje zamerané na riešenie metodologických problémov z oblasti spoločenských vied.
UKONČENÉ PRÍSTUPY (bez možnosti archívneho prístupu)
ACM digital library
PRÍSTUP BOL UKONČENÝ


Plnotextová digitálna knižnica obsahujúca texty časopisov z oblasti počítačovej vedy, zborníky z konferencií a iné publikácie spoločnosti Association for Computing Machinery.
JoVe – Journal of Visualized Experiments
PRÍSTUP BOL UKONČENÝ

[e-časopis]
Recenzovaný indexovaný časopis venovaný biologickým, medicínskym, chemickým a fyzikálnym výskumom publikovaných formou videa. (DOSTUPNÉ SÚ NAĎALEJ ČLÁNKY V REŽIME OPEN ACCESS)

VSTUP DO MNOHÝCH ĎALŠÍCH OPEN ACCESS DATABÁZ JE CEZ METAVYHĽADÁVAČ PRIMO (v časti „Nájsť databázy“).

Zdieľaj: