Elektronické informačné zdroje

Dňa 3. apríla sme v CVTI SR menili authentifikačný systém pre prihlasovanie sa existujúcich používateľov k Elektronickým informačným zdrojom.
Z toho dôvodu je nutné si zmeniť svoje heslo. Zmenu hesla môžete zrealizovať priamo pri prihlasovaní do našich služieb cez možnosť „Zabudnuté heslo?“

Vedecká knižnica CVTI SR ponúka bohatý výber elektronických informačných zdrojov z rôznych oblastí ľudského poznania. Prístup získate obratom po bezplatnej online registrácii.


Multiodborové e-zdroje
Bookport

Služba e-výpožičiek e-kníh vydavateľstva Grada Publishing a iných v českom jazyku. Literatúra z oblasti medicínny, techniky, počítačov, spoločenských vied, ekonomiky, osobnostného rozvoja a beletrie.
Cambridge Books online

Prístup do plných textov 25 titulov kníh z oblasti duševného vlastníctva, transferu technológií, podpory podnikania.
DeGruyter

Zbierka e-kníh z oblasti vedy, techniky, strojárstva, matematiky, spoločenských a humanitných vied.
Ebook Central

Plnotextová databáza kníh z oblasti duševného vlastníctva, manažmentu, techniky, transferu technológií a životného prostredia.
EBSCOhost

Rozhranie obsahujúce multidisciplinárnu databázu eBook Collection a databázu Library Information Science and Technology abstracts, zameranú na knižničnú a informačnú vedu.
Elgaronline

Plnotextová databáza kníh zameraná na duševné vlastníctvo, transfer technológií, podporu podnikania, obchod, manažment, ekonómiu, financie a životné prostredie.
Emerald Insight

Databáza časopisov a knižných sérií z oblasti manažmentu, ekonómie, sociálnych vied, knižničnej a informačnej vedy, inžinierskych a materiálových vied.
IGI global

Databáza poskytujúca používateľom CVTI prístup k plným textom odborných publikácií z oblasti informačných technológií a výpočtovej techniky.
Journal of Nanoscience and Nanotechnology

Archívny prístup – Medzinárodný multidisciplinárny recenzovaný časopis pokrývajúci výskumné aktivity vo všetkých oblastiach nanovedy a nanotechnológií.
JoVe – Journal of Visualized Experiments

Recenzovaný indexovaný časopis venovaný biologickým, medicínskym, chemickým a fyzikálnym výskumom publikovaných vo forme videa.
Knovel

Databáza z oblasti techniky, prírodných a aplikovaných vied. Pracuje s interaktívnymi tabuľkami, grafmi, rovnicami, fázovými diagramami a konvertorom jednotiek.
OECD iLibrary

Plnotextová databáza kníh, periodík a OECD štatistík.
Pressreader

Databáza celosvetových denníkov a časopisov.
ProQuest Central

Obsahuje rôzne typy dokumentov z celého sveta. Zahŕňa špecializovanú sekciu pre strednú a východnú Európu, vrátane českých a slovenských publikácií.
SAGE Counseling and Psychotherapy

Plnotextová databáza 354 kníh z oblasti poradenstva a psychoterapie.
SAGE eJournals

Prístup do plných textov viac ako 700 e-titul periodík z kolekcie Social Science and Humanities, pokrývajúcich oblasti ako ekonomika, vzdelávanie, filozofia, psychológia, politológia, história a ďalšie.
Sage Research Methods

Archívny prístup k podcastom zameraným na metodologické problémy výskumných metód z oblasti spoločenských vied.
ScienceDirect

Plnotextová multidisciplinárna vedecká databáza, obsahuje texty z oblasti medicíny, techniky, ekonomiky, technických, prírodných i ekonomických vied.
SpringerLink

Databáza elektronických časopisov kníh z oblasti vedy, techniky, medicíny, spoločenských a humanitných vied.
SpringerNature

Plnotextová databáza 87 časopisov z oblasti biomedicíny.
Taylor & Francis

Plnotextová databáza časopisov a kníh. Pokrýva širokú škálu disciplín, vrátane humanitných a spoločenských vied, behaviorálnej vedy, práva, prírodných vied, technológií a medicíny.
Water resources research

Interdisciplinárny časopis, ktorý publikuje pôvodné výskumy v oblasti prírodných a spoločenských vied, ktoré zahŕňajú úlohu vody.
Wiley Online Library

Plnotextová databáza časopisov z oblasti prírodných vied, medicíny, technických, spoločenských, humanitných vied a medicíny.
Špecializované e-zdroje
ACM digital library

Plnotextová digitálna knižnica obsahujúca texty časopisov z oblasti počítačovej vedy, zborníky z konferencií a iné publikácie spoločnosti Association for Computing Machinery.
APS – American Physical Society

Plnotextová databáza obsahujúca texty popredných časopisov z oblasti fyziky, vydávaných American Physical Society.
APS – American Physical Society – Physical Review Journals

Plnotextová zbierka 13 popredných recenzovaných vedeckých časopisov z oblasti fyziky, ktoré vydáva American Physical Society.
BIO One Complete

Archívny prístup – Plnotextová kolekcia 188 titulov e-časopisov a 3 knižných sérií z oblasti biológie organizmov, ekológie a vied o životnom prostredí.
CELL

Archívny prístup – Plnotextový časopis z oblasti experimentálnej biológie. Prináša výsledky výskumu z oblastí bunkovej a molekulárnej biológie, imunológie, neurovedy, virológie, ľudskej genetiky.
European Source Online (ESO)

Prístup k webovým stránkam, dokumentom a publikáciám EÚ a iných medzinárodných inštitúcií a vlád jednotlivých krajín.
IEEE/IET Electronic Library (IEL)

Plnotextová databáza technickej literatúry z oblasti elektroinžinierstva a informatiky. Obsahuje časopisy, zborníky a štandardy z kľúčových oblastí techniky.
JAMA Network

Prestížny medicínsky časopis vychádzajúci od roku 1883. V rámci JAMA Network združuje ďalších 12 časopisov (10 špecializovaných a 2 voľne dostupné tituly).
Lippincott Williams and Wilkins

Archívny prístup – Databáza poskytujúca prístup do 255 titulov časopisov z oblasti medicíny vydavateľstva Lippincott Wiliams & Wilkins.
Neuron

Archívny prístup – Časopis z oblasti neurovedy, venujúci sa interdisciplinárnym stratégiám, integrujúcim viaceré prístupy k senzorickým, motorickým a vyšším kognitívnym funkciám.
New England Journal of Medicine (NEJM)

Popredný lekársky časopis. Sprístupňuje recenzované články a interaktívny klinický obsah určený lekárom, výskumníkom a pedagógom.
NEJM Catalyst

Recenzovaný časopis urýchľujúci transformáciu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Vysvetľuje ako majú byť poskytované, organizované a financované zdravotnícke služby.
NEJM Evidence

Inovatívne originálne výskumy a svieže, odvážne nápady v oblasti navrhovania klinických testov, štúdií a klinického rozhodovania.
NEJM Journal Watch

Časopis pre praktických lekárov, sestrám a zdravotníckemu personálu. Zhrnuté výskumy sú doplnené o komentáre lekárovej z dennej praxe.
PubMED

Databáza z oblasti medicíny knižnice U.S. National Library of Medicine. Obsahuje odkazy na články z oblasti biomedicíny.
Top Medical Collection

Kolekcia popredných medicínskych časopisov z oblasti pediatrie, mikrobiológie, endokrinológie, nefrológie, psychiatrie, experimentálnej medicíny a reprodukcie.
Wolters Kluwer

Databáza vedeckých informácií z oblasti medicíny a zdravotníctva pre profesionálov, vedcov, výskumných pracovníkov a študentov.
Citačné databázy
Web of Science

Bibliografická databáza poskytujúca prístup do citačných indexov, databáz a nástrojov na hodnotenie vedy.
Scopus

Multidisciplinárna bibliografická a scientometrická databáza. Vyhľadáva v zdrojoch a patentoch z oblasti vedy, techniky, medicíny, spoločenských a technických vied.
Zdieľaj: