Registrácia používateľa

Vedecká knižnica CVTI SR poskytuje bezplatnú online registráciu všetkým občanom Slovenskej republiky (na základe platného OP) a zahraničným občanom (na základe pracovnej alebo študijnej väzby k SR a platného povolenia na pobyt cudzinca v SR). Registrovaným používateľom CVTI SR sa môže stať každý záujemca nad 15 rokov. Registrácia a jej predĺženie platia 365 dní odo dňa zaregistrovania/predĺženia registrácie. 


Tri kroky k úspešnej registrácii

Proces registrácie do vedeckej knižnice CVTI SR sa realizuje online a pozostáva z troch krokov – vyplnenia formulára, potvrdenia e-mailovej adresy a overenia totožnosti. Používateľský účet bude aktívny až po overení totožnosti.

1. Vyplňte registračný online formulár

  • Zvoľte možnosť Registrácia v spodnej časti prihlasovacieho rozhrania.
  • Občanom SR odporúčame vykonať registráciu na súkromnú e-mailovú adresu, aby ste naše služby mohli využívať aj po zmene zamestnania, resp. ukončení štúdia bez potreby opätovnej registrácie.
  • Zahraniční občania sa registrujú prostredníctvom pracovného/študentského e-mailového konta.

2. Potvrďte svoj e-mail do 30 minút

  • Po vyplnení a odoslaní registračného formulára je potrebné najneskôr do 30 minút potvrdiť Vašu e-mailovú adresu kliknutím na odkaz v automatickom e-maile, ktorý Vám bude doručený.

3. Overte svoju identitu jedným z 3 spôsobovOverenie cez e-mail
Pošlite sken alebo fotografiu oboch strán Vášho občianskeho preukazu na vypozicky.nvk@cvtisr.sk (max. veľkosť prílohy 8MB).

Overenie telefonicky
Zavolajte na číslo 02/69 253 145 a postupujte podľa pokynov operátora.

Overenie priamo v CVTI SR
Navštívte našu knižnice osobne a preukážte sa platným preukazom totožnosti.
  • Váš používateľský účet bude aktívny až po overení Vašej totožnosti. Potvrdenie o aktivácii účtu dostanete e-mailom.
  • Prečo potrebujeme overiť Vašu identitu? Je bežnou praxou, že knižnice na Slovensku registrujú používateľov po preukázaní sa platným preukazom totožnosti. Knižnice poskytujú svoje služby v zmysle ustanovení Knižničného zákona č. 126/2015 Z. z., na základe ktorých je knižnica oprávnená spracovávať osobné údaje*. Vypožičiavanie knižničných dokumentov je navyše záväzkovým právnym vzťahom.

V prípade problémov s registráciou nás kontaktujte na Helpdesku (+421 2/222 001 34 alebo kniznica.nvk@cvtisr.sk).


Predĺženie registrácie

Pre predĺženie registrácie stačí zaslať email so žiadosťou o predĺženie na adresu kniznica@cvtisr.sk. Platnosť registrácie možno predĺžiť najneskôr do 365 dní, údaje o používateľoch sa uchovávajú (v zmysle GDPR) len po túto dobu! Potom už je možná len opätovná registrácia. Podrobné podmienky registrácie sú uvedené v Knižničnom a výpožičnom poriadku CVTI SR.


Prihlásenie & zmena hesla

Prihlasuje sa / heslo sa mení / registruje sa priamo na stránkach našich služieb alebo na stránke pre spravovanie vášho užívateľského profilu (pre prechod na stránku https://ersearch.cvtisr.sk si otvorte nové okno, alebo v stránke profilu si v časti aplikácie vyberte aplikáciu https://ersearch.cvtisr.sk/primo_library/libweb/421CVTI):

  • Ak ste existujúci používateľ a viete svoj email, ktorým ste zaregistrovaný do EIZ: je nutné si na prihlasovacej stránke zmeniť svoje heslo. Zmenu hesla môžete zrealizovať priamo pri prihlasovaní do našich služieb cez možnosť „Zabudnuté heslo?“. Systém Vám zašle potvrdzovací email, ktorý treba kliknutím potvrdiť. Nie je nutné žiadne ďalšie overenie osobných údajov.
  • Ak ste existujúci používateľ, ale neviete svoj email, ktorým ste zaregistrovaný do EIZ, ale poznáte číslo vášho knižničného pasu: je nutné kontaktovať personál knižnice prostredníctvom helpdesku, ktorý Vám pomôže s nastavením emailu.
  • Ak ste existujúci používateľ, ale zmenili ste si email, ktorým ste zaregistrovaný do EIZ, a poznáte číslo vášho knižničného pasu: je nutné kontaktovať personál knižnice, ktorý Vám nastaví Váš nový email.
  • Ak ste nový používateľ, musíte sa registrovať. Odkaz na registráciu je prístupný na prihlasovacej stránke alebo nižšie. V rámci registračného procesu je nutné aj overenie osobných údajov, bez overenia sa nebudete vedieť prihlásiť.

Užitočné odkazy

Zmena hesla
Katalóg e-zdrojov CVTI SR
Vzdialený prístup k e-zdrojom CVTI SR
Často kladené otázky


* Podľa zákona č. 126/2015 Z. z. je Knižnica je oprávnená na účel poskytovania knižnično-informačných služieb spracovávať osobné údaje aktívnych používateľov
v rozsahu: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, dátum a miesto narodenia, číslo dokladu totožnosti
a jeho platnosť, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, telefónne číslo, emailová adresa, meno, priezvisko a adresa zákonného zástupcu dieťaťa.

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre používateľov knižnično-informačných služieb CVTI SR.

Zdieľaj: