Medicínske a zdravotnícke e-zdroje

Vedecká knižnica CVTI SR považuje zdravotníctvo za kľúčovú oblasť, aj preto sa zameriavame na existujúce a implementáciu nových knižnično-informačných služieb cielene pre oblasť zdravotníctva a medicíny. Služby poskytujeme na základe bezplatnej registrácie:
  • externé licencované medicínske databázy/e-zdroje (plnotextové, bibliografické)
  • vybrané voľne dostupné externé medicínske e-zdroje (open access)
  • metavyhľadávacie nástroje CVTI SR (discovery systémy) Primo a Summon
  • vlastný online katalóg (dokumenty vo vlastníctve CVTI SR)
  • ďalšie služby (školenia, rešerše, medziknižničná výpožičná služba)
  • v prípade problémov s prístupnosťou databázy skúste vymazať vyrovnávaciu pamäť (cache), cookies alebo vstup cez iný webový prehliadač
  • kontakty: kniznica.nvk@cvtisr.sk (problémy s prihlásením/autentifikáciou); eiz.nvk@cvtisr.sk (podrobnosti o EIZ, technické problémy)
Medicínske časopisy indexované vo Web of Science a Scopus  │  zoznam titulov
JOURNAL CITATION REPORTS (JCR) – licencovaná služba v rámci Web of Science (podrobnosti TU)
Scimago Journal & Country Rank (SJR) – voľne dostupná služba SCOPUS-u (podrobnosti TU)
ZOZNAM SLOVENSKÝCH MEDICÍNSKYCH ČASOPISOV (na stiahnutie, aktualizácia 12/2023)
 
Špecializované medicínske licencované e-zdroje  │  plnotextové
JAMA Network

Plnotextová databáza 13 titulov vedeckých časopisov Americkej medicínskej asociácie JAMA. Impact factor 120,7 (hlavný titul JAMA, 2022).

The Lancet


Popredný vedecký medicínsky časopis. Titul je sprístupňovaný v rámci databázy Science Direct. Impact factor: 168,9 (r. 2022).

The Lancet Infectious Diseases

Medicínsky vedecký časopis z odboru infektológie. Titul je sprístupňovaný v rámci databázy Science Direct.

The Lancet Neurology

Medicínsky vedecký časopis z odboru neurológie. Titul je sprístupňovaný v rámci databázy Science Direct.

The Lancet Oncology

Medicínsky vedecký časopis z odboru onkológie. Titul je sprístupňovaný v rámci databázy Science Direct.  
New England Journal of Medicine (NEJM)

Popredný vedecký medicínsky časopis NEJM vydávaný Massachusetts Medical Society. Impact factor: 158,5 (r. 2022).
NEJM Catalyst

NEJM Catalyst Innovations in Care Delivery – titul zameraný na inovácie v poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
NEJM Evidence

Inovatívne výskumy a svieže, odvážne nápady v oblasti dizajnovania klinických testov, štúdií a klinického rozhodovania.
NEJM Journal Watch

Stručné zhrnutia najdôležitejších medicínskych výskumov doplnené o odborné komentáre.
Top Medical Collection

Kolekcia 11 časopisov z oblastí pediatrie, mikrobiológie, endokrinológie, nefrológie, psychiatrie, experimentálnej medicíny a reprodukcie.
 
Bibliografické databázy 
PubMED

Medicínska bibliografická databáza U.S. National Library of Medicine. Indexuje citačnú databázu MEDLINE. Obsahuje URL odkazy na plné texty. Vyhľadávanie prostredníctvom vzdialeného prístupu CVTI SR zabezpečí viac dostupných výsledkov (vrátane mnohých licencovaných článkov).
Wolters Kluwer Ovid

Medicínska bibliografická databáza. Indexuje viaceré medicínske plnotextové a citačné databázy vrátane MEDLINE. Obsahuje URL odkazy na plné texty. Vyhľadávanie prostredníctvom vzdialeného prístupu CVTI SR zabezpečí viac dostupných výsledkov (vrátane mnohých licencovaných článkov).
Google Scholar

 

Multiodborová bibliografická databáza (voľne dostupná). Vyhľadávanie prostredníctvom vzdialeného prístupu CVTI SR zabezpečí viac dostupných výsledkov (vrátane mnohých licencovaných článkov).

Multidisciplinárne a transdisciplinárne licencované e-zdroje  │  plnotextové
Bookport

Viac ako 9 000 e-kníh vydavateľstva Grada Publishing a ďalších prevažne v českom jazyku. Sprístupnené kolekcie: Zdravotnícka a lekárska literatúra; Osobný rozvoj a poznanie; Podnikanie, ekonómia a financie; Právo, dane a účtovníctvo.
DeGruyter

Databáza e-kníh z oblasti prírodných vied, medicíny, techniky, strojárstva, matematiky, spoločenských a humanitných vied. E-časopisy iba s archívnym prístupom 2018 – 2020.
Ebook Central

Plnotextová databáza e-kníh z oblasti duševného vlastníctva, manažmentu, techniky, transferu technológií, medicíny a životného prostredia. Súčasť databázy ProQuest Central.
EBSCOhost

Plnotextová multidisciplinárna databáza eBook Collection e-časopisov rôznych vydavateľov a bibliografická databáza Library Information Science and Technology abstracts (knižničná a informačná veda).
Emerald Insight

E-časopisy a e-knihy z oblasti manažmentu, ekonómie, sociálnych vied, knižničnej a informačnej vedy, zdravotníctva, inžinierskych a materiálových vied.
IEEE/IET Electronic Library (IEL)

E-časopisy z elektroinžinierstva a informatiky vrátane bioinformatiky a medicínskej informatiky.
Knovel

Faktografická databáza z oblasti matematiky, techniky a prírodných vied (chémia, fyzika…). Pacuje s interaktívnymi tabuľkami, grafmi, rovnicami, fázovými diagramami a konvertorom jednotiek.
ProQuest Central

Plnotextová multidisciplinárna databáza e-časopisov, e-kníh, videí a dizertačných prác od rôznych vydavateľov z celého sveta.
ScienceDirect

Plnotextová multidisciplinárna  databáza e-kníh a e-časopisov z prírodných a technických vied, medicíny, spoločenských a humanitných vied vydavateľstva Elsevier.
SpringerLink

Plnotextová multidisciplinárna databáza e-časopisov a e-kníh z oblasti prírodných a technických vied, medicíny, spoločenských a humanitných vied.
SpringerNature

Plnotextová multidisciplinárna databáza e-časopisov, e-kníh a videí z oblasti prírodných vied, techniky, medicíny, spoločenských a humanitných vied vrátane časopisu Nature.
Taylor & Francis

Plnotextová multidisciplinárna databáza e-časopisov a e-kníh z oblasti prírodných a technických vied, medicíny, spoločenských a humanitných vied.
Wiley Online Library

Plnotextová databáza časopisov z oblasti prírodných vied, medicíny, techniky, spoločenských a humanitných vied.
Veterinárne lekárstvo
EBSCO Veterinary Source

Plnotextová databáza viac ako 300 časopiseckých titulov z oblasti veterinárneho lekárstva.
Archívne prístupy
BIO One Complete

Plnotextová kolekcia 188 titulov e-časopisov a 3 knižných sérií z oblasti biológie organizmov, ekológie a vied o životnom prostredí. ARCHÍVNY PRÍSTUP 2014 – 2022.
CELL

Časopis z oblasti experimentálnej biológie a biomedicíny. Prináša výsledky výskumu z oblastí bunkovej a molekulárnej biológie, imunológie, neurovedy, virológie, ľudskej genetiky. Voľne dostupný archív s ročným embargom.
Neuron

Časopis z oblasti neurovedy, venujúci sa interdisciplinárnym stratégiám, integrujúcim viaceré prístupy k senzorickým, motorickým a vyšším kognitívnym funkciám. Voľne dostupný archív s ročným embargom.
Wolters Kluwer Lippincott Williams and Wilkins

Plnotextová databáza 255 titulov medicínskych časopisov (ARCHÍVNY PRÍSTUP 2012 – 2022).
 
Scientometrické (citačné) databázy
Web of Science

Spoločné rozhranie viacerých citačných indexov, bibliografických databáz a nástrojov na hodnotenie vedy spoločnosti Clarivate.
Scopus

Multidisciplinárna bibliografická a scientometrická databáza spoločnosti Elsevier.
Open Access e-zdroje z oblasti medicíny  (výber)
Evidence-based medicine

Vedecká knižnica CVTI SR ponúka svojim registrovaným používateľom možnosť prístupu do databázy Wolters Kluwer UpToDate. Viac informácií získate na: medicina@cvtisr.sk

 

Ďalšie možnosti vyhľadávania informácií
PRIMO CVTI SR
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je cvti_sr_logo.jpg
Spoločné vyhľadávacie rozhranie e-zdrojov. Metavyhľadávací nástroj prehľadáva synchrónne v licencovaných i viacerých voľne dostupných e-zdrojoch vrátane online katalógu CVTI SR. Výsledky je možné filtrovať podľa rôznych kritérií. Obsahuje vstupné brány do licencovaných a viacerých open access databáz.
SUMMON CVTI SR
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je cvti_sr_logo.jpg
Spoločné vyhľadávacie rozhranie e-zdrojov. Metavyhľadávací nástroj prehľadáva synchrónne v licencovaných a viacerých voľne dostupných e-zdrojoch.  Výsledky je možné filtrovať podľa rôznych kritérií.
Online katalóg CVTI SR
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je cvti_sr_logo.jpg
Katalóg fyzických a elektronických dokumentov vo vlastníctve vedeckej knižnice CVTI SR. Výpožičky dokumentov sú možné len pre registrovaných používateľov CVTI SR. K elektronickým dokumentom je možný tzv. vzdialený prístup (mimo priestorov CVTI SR).
Slovenská lekárska knižnica
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je logo_SLK.png
Odkaz na webové sídlo Slovenskej lekárskej knižnice v Bratislave (súčasť NCZI). Knižnica ponúka svojim používateľom bohatý fond medicínskych informačných zdrojov.
MEDVIK

Vyhľadávacie rozhranie českej Národnej lekárskej knižnice. Obsahuje množstvo voľne dostupných e-zdrojov. Jeho súčasťou je aj bibliografický index Bibliographia medica Čechoslovaca a český preklad tezauru MeSH.
Electronic Journals Library

Elektronische Zeitschriften Bibliothek – celosvetový prehľad vedeckých časopisov.
 
Kompletná ponuka licencovaných e-zdrojov CVTI SR

Zoznam všetkých sprístupňovaných externých licencovaných databáz CVTI SR je na stránke Elektronické informačné zdroje.

 

Vzdelávacie služby, školenia, ponuka spolupráce

Zdravotníckym pracovníkom, doktorandom a študentom zdravotníckych odborov tiež ponúkame možnosť bezplatného školenia či workshopu k práci s elektronickými informačnými zdrojmi CVTI SR, základom expertného vyhľadávania, ale aj k problematike otvorenej vedy a otvoreného prístupu. V prípade záujmu tiež radi uzatvoríme s lekárskymi/zdravotníckymi knižnicami dohodu o spolupráci a začleníme ju tak do našej rozrastajúcej siete partnerských knižníc. V rámci spolupráce zabezpečíme celoživotné vzdelávanie zamestnancov lekárskych knižníc, a to prostredníctvom kurzov realizovaných CVTI SR.

Kontakt: medicina@cvtisr.sk

 
Oznamy
UPOZORNENIE: Dňa 3. apríla 2023 sme menili autentifikačný systém CVTI SR pre prihlasovanie sa existujúcich používateľov do elektronických informačných zdrojov (EIZ). Z toho dôvodu je nutné si zmeniť svoje heslo (ak ste boli u nás zaregistrovaní pred týmto dátumom). Zmenu hesla môžete zrealizovať priamo pri prihlasovaní do našich služieb cez možnosť „Zabudnuté heslo?“ Po novom sa pre tzv. vzdialený vstupk e-zdrojom zadáva namiesto čísla knižničného preukazu e-mailová adresa, ktorou je používateľ zaregistrovaný v CVTI SR.
 
Študovne

Zdieľaj: