Medicínske a zdravotnícke e-zdroje

Vedecká knižnica CVTI SR považuje zdravotníctvo za kľúčovú oblasť, aj preto sa zameriavame na existujúce a implementáciu nových knižnično-informačných služieb cielene pre oblasť zdravotníctva a medicíny. Služby poskytujeme na základe bezplatnej registrácie:
  • externé licencované medicínske databázy/e-zdroje (plnotextové, bibliografické)
  • vybrané voľne dostupné externé medicínske e-zdroje (open access)
  • metavyhľadávacie nástroje CVTI SR (discovery systémy) Primo a Summon
  • vlastný online katalóg (dokumenty vo vlastníctve CVTI SR)
  • ďalšie služby (školenia, rešerše, medziknižničná výpožičná služba)
  • v prípade problémov s prístupnosťou databázy skúste vymazať vyrovnávaciu pamäť (cache), cookies alebo vstup cez iný webový prehliadač
  • kontakty: kniznica.nvk@cvtisr.sk (problémy s prihlásením/autentifikáciou); eiz.nvk@cvtisr.sk (podrobnosti o EIZ, technické problémy)
Medicínske časopisy indexované vo Web of Science a Scopus  │  zoznam titulov
JOURNAL CITATION REPORTS (JCR) – licencovaná služba v rámci Web of Science (podrobnosti TU)
Scimago Journal & Country Rank (SJR) – voľne dostupná služba SCOPUS-u (podrobnosti TU)
ZOZNAM SLOVENSKÝCH MEDICÍNSKYCH ČASOPISOV (na stiahnutie, aktualizácia 12/2023)
 
Špecializované medicínske licencované e-zdroje  │  plnotextové
JAMA Network

Plnotextová databáza 13 titulov vedeckých časopisov Americkej medicínskej asociácie JAMA.

The Lancet


Popredný vedecký medicínsky časopis. Titul je sprístupňovaný v rámci databázy Science Direct.

The Lancet Infectious Diseases

Medicínsky vedecký časopis z odboru infektológie. Titul je sprístupňovaný v rámci databázy Science Direct.

The Lancet Neurology

Medicínsky vedecký časopis z odboru neurológie. Titul je sprístupňovaný v rámci databázy Science Direct.

 

The Lancet Oncology

Medicínsky vedecký časopis z odboru onkológie. Titul je sprístupňovaný v rámci databázy Science Direct.  
New England Journal of Medicine (NEJM)

Popredný vedecký medicínsky časopis NEJM vydávaný Massachusetts Medical Society.
NEJM Catalyst

NEJM Catalyst Innovations in Care Delivery – titul zameraný na inovácie v poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
NEJM Evidence

Inovatívne výskumy a svieže, odvážne nápady v oblasti dizajnovania klinických testov, štúdií a klinického rozhodovania.
NEJM Journal Watch

Stručné zhrnutia najdôležitejších medicínskych výskumov doplnené o odborné komentáre.
Top Medical Collection

Kolekcia 11 časopisov z oblastí pediatrie, mikrobiológie, endokrinológie, nefrológie, psychiatrie, experimentálnej medicíny a reprodukcie.
 
Bibliografické medicínske databázy 
PubMED

Bibliografická databáza (voľne dostupná) z oblasti medicíny U.S. National Library of Medicine. Indexuje citačnú databázu MEDLINE. Obsahuje URL odkazy na plné texty.
Wolters Kluwer Ovid

Bibliografická databáza (voľne dostupná) z oblasti medicíny a zdravotníctva. Indexuje viaceré medicínske plnotextové a citačné databázy vrátane MEDLINE. Obsahuje URL odkazy na plné texty.
Multidisciplinárne a transdisciplinárne licencované e-zdroje  │  plnotextové
Bookport

Viac ako 9 000 e-kníh vydavateľstva Grada Publishing a ďalších prevažne v českom jazyku. Sprístupnené kolekcie: Zdravotnícka a lekárska literatúra; Osobný rozvoj a poznanie; Podnikanie, ekonómia a financie; Právo, dane a účtovníctvo.
DeGruyter

Databáza e-kníh z oblasti prírodných vied, medicíny, techniky, strojárstva, matematiky, spoločenských a humanitných vied. E-časopisy iba s archívnym prístupom 2018 – 2020.
Ebook Central

Plnotextová databáza e-kníh z oblasti duševného vlastníctva, manažmentu, techniky, transferu technológií, medicíny a životného prostredia. Súčasť databázy ProQuest Central.
EBSCOhost

Plnotextová multidisciplinárna databáza eBook Collection e-časopisov rôznych vydavateľov a bibliografická databáza Library Information Science and Technology abstracts (knižničná a informačná veda).
Emerald Insight

E-časopisy a e-knihy z oblasti manažmentu, ekonómie, sociálnych vied, knižničnej a informačnej vedy, zdravotníctva, inžinierskych a materiálových vied.
IEEE/IET Electronic Library (IEL)

E-časopisy z elektroinžinierstva a informatiky vrátane bioinformatiky a medicínskej informatiky.
Knovel

Faktografická databáza z oblasti matematiky, techniky a prírodných vied (chémia, fyzika…). Pacuje s interaktívnymi tabuľkami, grafmi, rovnicami, fázovými diagramami a konvertorom jednotiek.
ProQuest Central

Plnotextová multidisciplinárna databáza e-časopisov, e-kníh, videí a dizertačných prác od rôznych vydavateľov z celého sveta.
ScienceDirect

Plnotextová multidisciplinárna  databáza e-kníh a e-časopisov z prírodných a technických vied, medicíny, spoločenských a humanitných vied vydavateľstva Elsevier.
SpringerLink

Plnotextová multidisciplinárna databáza e-časopisov a e-kníh z oblasti prírodných a technických vied, medicíny, spoločenských a humanitných vied.
SpringerNature

Plnotextová multidisciplinárna databáza e-časopisov, e-kníh a videí z oblasti prírodných vied, techniky, medicíny, spoločenských a humanitných vied vrátane časopisu Nature.
Taylor & Francis

Plnotextová multidisciplinárna databáza e-časopisov a e-kníh z oblasti prírodných a technických vied, medicíny, spoločenských a humanitných vied.
Wiley Online Library

Plnotextová databáza časopisov z oblasti prírodných vied, medicíny, techniky, spoločenských a humanitných vied.
Veterinárne lekárstvo
EBSCO Veterinary Source

Plnotextová databáza viac ako 300 časopiseckých titulov z oblasti veterinárneho lekárstva.
Archívne prístupy
BIO One Complete

Plnotextová kolekcia 188 titulov e-časopisov a 3 knižných sérií z oblasti biológie organizmov, ekológie a vied o životnom prostredí. ARCHÍVNY PRÍSTUP 2014 – 2022.
CELL

Časopis z oblasti experimentálnej biológie a biomedicíny. Prináša výsledky výskumu z oblastí bunkovej a molekulárnej biológie, imunológie, neurovedy, virológie, ľudskej genetiky. Voľne dostupný archív s ročným embargom.
Neuron

Časopis z oblasti neurovedy, venujúci sa interdisciplinárnym stratégiám, integrujúcim viaceré prístupy k senzorickým, motorickým a vyšším kognitívnym funkciám. Voľne dostupný archív s ročným embargom.
Wolters Kluwer Lippincott Williams and Wilkins

Plnotextová databáza 255 titulov medicínskych časopisov (ARCHÍVNY PRÍSTUP 2012 – 2022).
 
Scientometrické (citačné) databázy
Web of Science

Spoločné rozhranie viacerých citačných indexov, bibliografických databáz a nástrojov na hodnotenie vedy spoločnosti Clarivate.
Scopus

Multidisciplinárna bibliografická a scientometrická databáza spoločnosti Elsevier.
Open Access e-zdroje z oblasti medicíny  (výber)
Evidence-based medicine

Vedecká knižnica CVTI SR ponúka svojim registrovaným používateľom možnosť prístupu do databázy Wolters Kluwer UpToDate. Viac informácií získate na: medicina@cvtisr.sk

 

Ďalšie možnosti vyhľadávania informácií
PRIMO CVTI SR
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je cvti_sr_logo.jpg
Spoločné vyhľadávacie rozhranie e-zdrojov. Metavyhľadávací nástroj prehľadáva synchrónne v licencovaných i viacerých voľne dostupných e-zdrojoch vrátane online katalógu CVTI SR. Výsledky je možné filtrovať podľa rôznych kritérií. Obsahuje vstupné brány do licencovaných a viacerých open access databáz.
SUMMON CVTI SR
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je cvti_sr_logo.jpg
Spoločné vyhľadávacie rozhranie e-zdrojov. Metavyhľadávací nástroj prehľadáva synchrónne v licencovaných a viacerých voľne dostupných e-zdrojoch.  Výsledky je možné filtrovať podľa rôznych kritérií.
Online katalóg CVTI SR
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je cvti_sr_logo.jpg
Katalóg fyzických a elektronických dokumentov vo vlastníctve vedeckej knižnice CVTI SR. Výpožičky dokumentov sú možné len pre registrovaných používateľov CVTI SR. K elektronickým dokumentom je možný tzv. vzdialený prístup (mimo priestorov CVTI SR).
Slovenská lekárska knižnica
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je logo_SLK.png
Odkaz na webové sídlo Slovenskej lekárskej knižnice v Bratislave (súčasť NCZI). Knižnica ponúka svojim používateľom bohatý fond medicínskych informačných zdrojov.
MEDVIK

Vyhľadávacie rozhranie českej Národnej lekárskej knižnice. Obsahuje množstvo voľne dostupných e-zdrojov. Jeho súčasťou je aj bibliografický index Bibliographia medica Čechoslovaca a český preklad tezauru MeSH.
Electronic Journals Library

Elektronische Zeitschriften Bibliothek – celosvetový prehľad vedeckých časopisov.
 
Kompletná ponuka licencovaných e-zdrojov CVTI SR

Zoznam všetkých sprístupňovaných externých licencovaných databáz CVTI SR je na stránke Elektronické informačné zdroje.

 

Vzdelávacie služby, školenia, ponuka spolupráce

Zdravotníckym pracovníkom, doktorandom a študentom zdravotníckych odborov tiež ponúkame možnosť bezplatného školenia či workshopu k práci s elektronickými informačnými zdrojmi CVTI SR, základom expertného vyhľadávania, ale aj k problematike otvorenej vedy a otvoreného prístupu. V prípade záujmu tiež radi uzatvoríme s lekárskymi/zdravotníckymi knižnicami dohodu o spolupráci a začleníme ju tak do našej rozrastajúcej siete partnerských knižníc. V rámci spolupráce zabezpečíme celoživotné vzdelávanie zamestnancov lekárskych knižníc, a to prostredníctvom kurzov realizovaných CVTI SR.

Kontakt: medicina@cvtisr.sk

 
Oznamy
UPOZORNENIE: Dňa 3. apríla 2023 sme menili autentifikačný systém CVTI SR pre prihlasovanie sa existujúcich používateľov do elektronických informačných zdrojov (EIZ). Z toho dôvodu je nutné si zmeniť svoje heslo (ak ste boli u nás zaregistrovaní pred týmto dátumom). Zmenu hesla môžete zrealizovať priamo pri prihlasovaní do našich služieb cez možnosť „Zabudnuté heslo?“ Po novom sa pre tzv. vzdialený vstupk e-zdrojom zadáva namiesto čísla knižničného preukazu e-mailová adresa, ktorou je používateľ zaregistrovaný v CVTI SR.
 
Študovne

Zdieľaj: