JAMA Network

The Journal of the American Medical Association (JAMA) je recenzovaný medicínsky časopis, ktorý vychádza od roku 1883. Vychádza na týždennej báze a o jeho prestíži svedčí Impact Factor 56,3 (za rok 2020). Obsahuje originálne a prelomové výskumy či komentáre, umožňujúce hĺbkový pohľad do témy od lídrov v oblasti medicíny a zdravotnej starostlivosti. Súčasťou je aj vysokokvalitný audiovizuálny (podcasty, videá, ilustrácie), vzdelávací (JAMA Network CME Resources) a interaktívny klinický obsah, vďaka ktorému si môžu študenti medicíny či zdravotnícki pracovníci precvičiť správny postup pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Používatelia vedeckej knižnice CVTI SR majú okrem časopisu JAMA prístup aj k ďalším 10 špecializovaným časopisom združených v rámci JAMA Network. Ide o tituly zamerané na dermatológiu, internú medicínu, neurológiu, oftalmológiu, otorinolaryngológiu, pediatriu, psychiatriu, chirurgiu, onkológiu a kardiológiu (zoznam titulov uvedený v tabuľke nižšie). Súčasťou JAMA Network je aj voľne dostupný, všeobecne zameraný, recenzovaný časopis JAMA Network Open a novinka – časopis s otvoreným prístupom JAMA Health Forum, ktorý je zameraný na zdravotnú politiku a stratégiu ovplyvňujúcu medicínu a zdravotnú starostlivosť.

Typ zdrojae-časopis
Typ obsahučlánky, interaktívny a multimediálny obsah
WebJAMA Network | Home of JAMA and the Specialty Journals of the American Medical Association
VydavateľAmerican Medical Association
Jazykanglický
Obsahmedicína – dermatológia, interná medicína, neurológia, oftalmológia, otorinolaryngológia, pediatria, psychiatria, chirurgia, onkológia a kardiológia
Zoznam titulovJAMA
JAMA Dermatology
JAMA Internal Medicine
JAMA Neurology
JAMA Ophthalmology
JAMA Otolaryngology – Head & Neck Surgery
JAMA Pediatrics
JAMA Psychiatry
JAMA Surgery
JAMA Oncology
JAMA Cardiology
JAMA Network Open
JAMA Health Forum
Zdieľaj: