Skip to content


alebo vyhľadajte v online katalógu CVTI SR

Z niektorých knižníc budú inteligentné laboratóriá. SmartLaby a kreatívne dielne hlavnou témou odbornej diskusie knihovníkov

Súčasné trendy a inovatívne aktivity knižníc dominovali v diskusii na tradičnom odbornom knihovníckom podujatí Bibliosféry. Aktuálny

AKTUÁLNE│24. 5. 2023

Dňa 24. 5. 2023 bude knižnica pre verejnosť ZATVORENÁ z dôvodu nahlásenej odstávky vody v budove na Lamačskej

Podujatie│Podujatie Springer Nature Open Access Kick Off Receptions for Slovakia

Dátum a čas: 5.6.2023 od 9:00 hod. Miesto: CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava Ak

Dočasný prístup do archívov

Nové databázy obsahujúce unikátne alebo vzácne primárne historické zdroje, zdigitalizované z popredných spoločností, knižníc a archívov z celého

Z niektorých knižníc budú inteligentné laboratóriá. SmartLaby a kreatívne dielne hlavnou témou odbornej diskusie knihovníkov

Súčasné trendy a inovatívne aktivity knižníc dominovali v diskusii na tradičnom odbornom knihovníckom podujatí Bibliosféry. Aktuálny

AKTUÁLNE│24. 5. 2023

Dňa 24. 5. 2023 bude knižnica pre verejnosť ZATVORENÁ z dôvodu nahlásenej odstávky vody v budove na Lamačskej

Podujatie│Podujatie Springer Nature Open Access Kick Off Receptions for Slovakia

Dátum a čas: 5.6.2023 od 9:00 hod. Miesto: CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava Ak

Dočasný prístup do archívov

Nové databázy obsahujúce unikátne alebo vzácne primárne historické zdroje, zdigitalizované z popredných spoločností, knižníc a archívov z celého

© 2023 CVTI SR