Skip to content


alebo vyhľadajte v online katalógu CVTI SR

Webinár│Vyhľadávanie audio a video dokumentov

Vedecké a odborné informácie sú komunikované nielen vo forme klasických článkov či publikácií, ale aj

Slovak Open Science Forum

Centrum vedecko-technických informácií SR organizuje koncom novembra v Bratislave medzinárodnú konferenciu o otvorenej vede: Slovak Open

Webináre k EIZ

Web of Science – Your First Step to Research Discovery7.11.2023 o 9.00 hod.Viac informácií a registráciaWebinár bude

Webinár│Aktuálny vývoj diamantového (nekomerčného) otvoreného prístupu

Webinár priblíži novinky a iniciatívy v oblasti nekomerčného open access publikovania, ktoré sa v posledných rokoch označuje ako

Webinár│Vyhľadávanie audio a video dokumentov

Vedecké a odborné informácie sú komunikované nielen vo forme klasických článkov či publikácií, ale aj

Slovak Open Science Forum

Centrum vedecko-technických informácií SR organizuje koncom novembra v Bratislave medzinárodnú konferenciu o otvorenej vede: Slovak Open

Webináre k EIZ

Web of Science – Your First Step to Research Discovery7.11.2023 o 9.00 hod.Viac informácií a registráciaWebinár bude

Webinár│Aktuálny vývoj diamantového (nekomerčného) otvoreného prístupu

Webinár priblíži novinky a iniciatívy v oblasti nekomerčného open access publikovania, ktoré sa v posledných rokoch označuje ako

© 2023 CVTI SR