Skip to content


alebo vyhľadajte v online katalógu CVTI SR

Česko-slovenská spolupráca čaká aj kreatívne dielne s modernými technológiami

Nápadom dnes „dávajú šancu“ práve moderné technológie. A kde inde by sa mali stávať realitou, keď

Digitálna gramotnosť silnie aj vďaka knihovníkom a knižniciam

Knihovníci dnes poznajú základy jednoduchého programovania, ovládajú podstatu 3D tlače, dokonca vytvárajú zaujímavé drobnosti vypaľovaním

Ďalšia česko-slovenská spolupráca knižníc a knihovníkov získala konkrétnu podobu

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) a Národní knihovna ČR podpísali koncom júna dohodu o vzájomnej

Indexovanie vedeckých časopisov v bibliometrických databázach WOS, JCR a SCOPUS

Kvalitný časopis prispieva k zlepšeniu produktivity výskumu aj tým, že sprístupňuje a spája najnovšie poznatky širokej

Česko-slovenská spolupráca čaká aj kreatívne dielne s modernými technológiami

Nápadom dnes „dávajú šancu“ práve moderné technológie. A kde inde by sa mali stávať realitou, keď

Digitálna gramotnosť silnie aj vďaka knihovníkom a knižniciam

Knihovníci dnes poznajú základy jednoduchého programovania, ovládajú podstatu 3D tlače, dokonca vytvárajú zaujímavé drobnosti vypaľovaním

Ďalšia česko-slovenská spolupráca knižníc a knihovníkov získala konkrétnu podobu

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) a Národní knihovna ČR podpísali koncom júna dohodu o vzájomnej

Indexovanie vedeckých časopisov v bibliometrických databázach WOS, JCR a SCOPUS

Kvalitný časopis prispieva k zlepšeniu produktivity výskumu aj tým, že sprístupňuje a spája najnovšie poznatky širokej

© 2022 CVTI SR