Skip to content


alebo vyhľadajte v online katalógu CVTI SR

Podporovať informačnú gramotnosť je kľúčové aj u zdravotníkov

Informačná gramotnosť je doslova „povinnou výbavou“ aj u pracovníkov v zdravotníctve. Jej rozvíjanie svojimi aktivitami podporuje

Dočasné výpadky vzdialeného prístupu k e-zdrojom v dňoch 21.6.-26.6.

Vážení používatelia, z dôvodu technologických zmien v našej inštitúcii môže dôjsť v období od 21. do 26. júna

Rozšírený pohľad na medicínu. Novým zdrojom informácií je ďalší prestížny časopis

Medicína „žije“  z nových a relevantných poznatkov. Slovenskí lekári, výskumníci i pedagógovia majú k dispozícii nový zdroj informácií. Venuje

Stretnutie partnerov medzinárodného projektu EODOPEN zamerané na diskusiu o otázkach autorských práv a zdieľanie osvedčených postupov v oblasti digitalizácie

V Lisabone sa v dňoch 12. a 13. mája 2022 uskutočnilo prvé popandemické stretnutie partnerov medzinárodného

Podporovať informačnú gramotnosť je kľúčové aj u zdravotníkov

Informačná gramotnosť je doslova „povinnou výbavou“ aj u pracovníkov v zdravotníctve. Jej rozvíjanie svojimi aktivitami podporuje

Dočasné výpadky vzdialeného prístupu k e-zdrojom v dňoch 21.6.-26.6.

Vážení používatelia, z dôvodu technologických zmien v našej inštitúcii môže dôjsť v období od 21. do 26. júna

Rozšírený pohľad na medicínu. Novým zdrojom informácií je ďalší prestížny časopis

Medicína „žije“  z nových a relevantných poznatkov. Slovenskí lekári, výskumníci i pedagógovia majú k dispozícii nový zdroj informácií. Venuje

Stretnutie partnerov medzinárodného projektu EODOPEN zamerané na diskusiu o otázkach autorských práv a zdieľanie osvedčených postupov v oblasti digitalizácie

V Lisabone sa v dňoch 12. a 13. mája 2022 uskutočnilo prvé popandemické stretnutie partnerov medzinárodného

© 2022 CVTI SR