Letná prevádzka knižnice: 1. 7. – 31. 8. 2024

Výpožičná služba, registrácia používateľov, čitateľské katalógy,
všeobecná študovňa a internetové pracoviská:

pondelok8.00 – 18.00 h
utorok – piatok8.00 – 16.00 h
V prípade záujmu píšte na e-mail: kniznica.nvk@cvtisr.sk

Služby z fondov noriem, patentov, firemnej literatúry a publikácie Európskeho dokumentačného centra, Depozitných knižníc OECD, EBOR, WIPO poskytujeme v priestoroch všeobecnej študovne:  

pondelok – piatok8.00 – 16.00 h

V prípade záujmu píšte na e-mail: olga.stevkova@cvtisr.sk, patlib@cvtisr.sk

Ostatné služby/pracoviská

pondelok – piatok
Medziknižničná výpožičná služba (MVS, MMVS)9.00 – 15.00 h
Informačné a rešeršné služby, sprístupňovanie e-zdrojov9.00 – 15.00 h
Podateľňa10.00 – 14.30 h

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR)        
Lamačská cesta 8A    
840 05  Bratislava

Zdieľaj: