Prevádzková doba

Všetky služby knižnice fungujú v zmysle aktuálnych opatrení zverejnených na stránke Covid Automat.

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR)        
Lamačská cesta 7315/8A    
840 05  Bratislava

Štandardná prevádzková doba

Výpožičná služba, registrácia používateľov, čitateľské katalógy,
všeobecná študovňa a internetové pracoviská:

Pondelok – štvrtok 10:00 – 18:00
Piatok08:00 – 16:00

Študovňa špeciálnej literatúry (normy, patenty, firemná literatúra; dokumenty EÚ, OECD a EBOR + internetové pracovisko) (patlib@cvtisr.sk)

pondelok – štvrtok10:00 – 18:00
piatok 10:00 – 16:00

Služby z fondov študovne špeciálnej literatúry (normy, patenty, Depozitné knižnice OECD, WIPO a EDC)  v súčasnosti sprístupňujeme len online (čiastočne) kvôli sťahovaniu fondov.
V prípade záujmu píšte na e-mail: olga.stevkova@cvtisr.sk, lubomir.kucka@cvtisr.sk

Ostatné služby/pracoviská

pondelok – piatok
Medziknižničná výpožičná služba (MVS, MMVS)9.00 – 15.00 h
Informačné a rešeršné služby, sprístupňovanie e-zdrojov9.00 – 15.00 h
Podateľňa10.00 – 14.30 h

Zdieľaj: