Výpožičné služby

Fotobanka s bezplatnými fotkami na tému biela blúzka, biela košeľa, čítačka

CVTI SR poskytuje svojim používateľom absenčnéprezenčné a medziknižničné výpožičné služby.

Podmienkou využívania výpožičných služieb je registrácia používateľa a vydanie platného knižničného pasu CVTI SR.

Absenčne – mimo budovu – sa požičiavajú iba knihy

Časopisy a noviny, technické normy, firemná literatúra, patentové dokumenty a publikácie z fondov študovní a depozitných knižníc sa požičiavajú iba prezenčne v študovniach

Ak CVTI SR nemá žiadanú publikáciu vo svojom fonde, môže registrovaný používateľ požiadať o sprostredkovanie výpožičky z iných knižníc v SR (MVS) alebo v zahraničí (MMVS) – prostredníctvom medziknižničných služieb.

Absenčné výpožičky
Prezenčné výpožičky

Podmienkou pre uskutočnenie absenčnej výpožičky je platný knižničný pas (alebo platná registrácia) a neblokované služby. Používateľ, ktorý nevrátil dokument vo výpožičnej lehote, alebo má neuhradené poplatky, má dočasne pozastavenú možnosť využívať služby CVTI SR.

Vypožičaniu konkrétneho dokumentu predchádza jeho objednanie v online katalógu.

Absenčne (mimo budovu) sa dokumenty požičiavajú v požičovni CVTI SR. Objednávky sa vybavujú v prevádzkovom čase do jednej hodiny od objednania. Vyhľadané dokumenty sa odkladajú 4 pracovné dni – vrátane dňa podania žiadanky. Objednaný dokument si môžete vyzdvihnúť v požičovni, až keď je daný exemplár v stave "pripravený". Túto informáciu nájdete po prihlásení sa v online katalógu - v karte používateľa - v záložke Objednávky/Rezervácie.

Výpožičná lehota je 30 dní. Používateľ si ju môže trikrát po 30 dní predĺžiť sám vo svojom konte v OPAC-u, ak na požičaný dokument nie je zaznamenaná rezervácia. (Pozor: systém nastavuje pri predlžovaní 30-dňovú výpožičnú lehotu začínajúcu dňom realizácie predĺženia, nie začínajúcu dňom uplynutia pôvodnej výpožičnej lehoty!) V odôvodnených prípadoch je možné požiadať o mimoriadne predĺženie výpožičnej lehoty pred jej uplynutím osobne alebo prostredníctvom helpdesku.

Za prekročenie výpožičnej lehoty vymáha CVTI SR za každý vypožičaný dokument poplatky podľa Cenníka poskytovaných služieb a prác CVTI SR.

Absenčné výpožičky kníh:
CVTI SR, Lamačská cesta 8/A
všeobecná študovňa, 1. poschodie

pondelok, streda: 10:00 - 18:00 h

utorok, štvrtok, piatok: 8:00 - 16:00 h

 

V študovniach sa prezenčne sprístupňujú najmä:

Popri prezenčných výpožičných službách poskytujú pracovníci študovní poradenské, konzultačné a reprografické služby .

Zdieľaj: