Online katalóg

Online katalóg CVTI SR obsahuje záznamy kníhčasopisovfiremnej literatúry a ďalších typov dokumentov vo vlastníctve CVTI SR a z depozitných knižníc OECD, EBOR, WIPO a dokumentov EÚ. Výberovo obsahuje aj záznamy elektronických kníh, ktorých plné texty sú pre registrovaných používateľov CVTI SR dostupné priamo z on-line katalógu.
Tematicky je knižničný fond zameraný na vedu, techniku a vybrané oblasti prírodných a spoločenských vied.

Vstup do online katalógu

On-line katalóg umožňuje:

 • vyhľadávať fyzické a elektronické dokumenty,
 • zobrazovať záznamy vyhľadaných dokumentov,
 • zisťovať aktuálny stav/dostupnosť exemplárov (k dispozícii, objednaný, vypožičaný, rezervovaný, sprístupňovaný iba prezenčne v študovniach),
 • odosielať žiadanky na výpožičky fyzických dokumentov, ktoré má CVTI SR vo svojom knižničnom fonde,
 • prístup k plným textom e-zdrojov (knihy, časopisy), ktoré má CVTI SR vo svojom vlastníctve,
 • vyhľadané záznamy (alebo výber z nich) tlačiť, uložiť do košíka pre ďalšie využitie, uložiť ako XLS súbor,
 • vytvoriť RSS kanál z dotazu.

Registrovaní používatelia (s platným čitateľským preukazom/platnou registráciou) majú po prihlásení navyše možnosť:

 • objednávať si voľné dokumenty,
 • rezervovať si dokumenty, ktoré práve nie sú voľné,
 • sledovať svoju kartu používateľa – stav svojich výpožičiek, objednávok, rezervácií, poplatkov,
 • predlžovať výpožičnú lehotu vypožičaných dokumentov,
 • meniť niektoré údaje – prístupové heslo, e-mailovú adresu pre zasielanie avíz a upomienok,
 • vstupovať priamo do plných textov vybraných e-kníh a e-periodík.

Návod na vyhľadávanie

Online katalóg (OPAC) neumožňuje prístup k externým licencovaným elektronickým informačným zdrojom, ktoré CVTI SR iba sprístupňuje používateľom prostredníctvom vzdialeného prístupu, no nemá ich vo svojom trvalom vlastníctve.

Zdieľaj: