De Gruyter

Databáza zhromažďuje elektronické knihy z oblasti prírodných vied, techniky, strojárstva, matematiky, medicíny, spoločenských a humanitných vied. Dostupných je viac ako 46 000 titulov, pričom viac ako 23 000 je v anglickom jazyku. Nové tituly sú do ponuky zaraďované automaticky.

Databáza obsahuje aj e-časopisy – vybrané časopisecké tituly (zoznam uverejnený nižšie) sú však sprístupňované len pre roky 2018 až 2020.

Typ zdrojadatabáza
Typ obsahue-knihy
WebDe Gruyter
VydavateľDe Gruyter
Jazykanglický, nemecký
Obsaharchitektúra a dizajn, umenie, ázijské a pacifické štúdiá, obchod a ekonómia, chémia, klasické a antické blízko-východné štúdiá, počítačová veda, kultúrne štúdiá, inžinierstvo, všeobecný záujem, vedy o Zemi, história, priemyselná chémia, islamské a stredno-východné štúdiá, židovské štúdiá, právo, knižničná a informačná veda, vedy o živote, lingvistika a semiotika, literárne štúdiá, materiálové vedy, matematika, medicína, hudba, filozofia, fyzika, spoločenské vedy, šport a rekreácia, teológia a náboženstvo
Poznámkaplný prístup k e-knihám, archívny prístup k časopisom (roky 2018-2020)
Zdieľaj: