Vzdialený prístup k e-zdrojom

Vzdialený prístup do licencovaných elektronických informačných zdrojov (e-zdrojov) je povolený iba registrovaným používateľom CVTI SR. Podrobné popisy všetkých e-zdrojov dostupných v CVTI SR sú dostupné v katalógu.

Prihlásenie
Podmienky
Požiadavky
Zmena/zabudnuté heslo

 Návod na prihlásenie sa na používanie služby Bookport 

 Návod na prihlásenie sa na používanie služby PressReader

 Návod na prihlásenie sa na používanie služby PressReader mobilná aplikácia

 

1. Z ponuky „licencované e-zdroje“ (na vstupnej obrazovke E-ZDROJE) zvoľte ľubovoľný e-zdroj.

 

 

2. Po kliknutí na ľubovoľný e-zdroj sa objaví prihlasovacia tabuľka, do ktorej je potrebné zadať svoje používateľské meno (10 miestne číslo knižničného pasu, ktorý Vám bol zaslaný mailom po registrácií) a heslo.

 

 

3. Po zadaní údajov budete presmerovaný na stránku zvoleného e-zdroja. Z hlavnej ponuky e-zdrojov môžete následne zvoliť aj ďalšie e-zdroje, do ktorých budete prihlásený už automaticky.  

CVTI SR a jeho používatelia sa zaväzujú dodržiavať licenčné podmienky pre prístup a využívanie e-zdroje.

V dokumente „Všeobecné zmluvné podmienky CVTI SR pre prístup a využívanie elektronických informačných zdrojov v rámci projektu Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku: prístup k elektronickým informačným zdrojom“ pdf súbor sú podrobne a záväzne upravené práva a povinnosti, oprávnenia a záväzky zmluvných strán a ich oprávnených používateľov, ktoré sa týkajú prístupu k e-zdrojov a poskytovania podpory ich využívania.

e-zdroje sprístupňované v rámci projektu "Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku - prístup k elektronickým informačným zdrojom (NISPEZ)" sú financované Európskym fondom regionálneho rozvoja z Operačného programu Výskum a vývoj. Ich využívanie je určené výhradne pre vedecko-výskumnú komunitu na Slovensku.

Používateľ sa zaväzuje, že bude tieto podmienky dodržiavať. Ide hlavne o dodržiavanie nasledovných zásad:

  • získané dáta je povolené využívať výhradne pre výučbové, študijné alebo vedecké účely a iba pre osobnú potrebu používateľa
  • nie je dovolené systematicky sťahovať celé EIZ, alebo ich podstatné časti a najmä kopírovať celé čísla e-periodík;
  • získané informácie nie je dovolené využívať na komerčné účely, alebo ich ďalej rozmnožovať, kopírovať, distribuovať alebo iným spôsobom reprodukovať a ani sprístupňovať tretím osobám.

Podrobnejšie informácie: Knižničný a výpožičný poriadok CVTI SR

Na vzdialený prístup sa využíva reverzný proxy server HAN proxy. Využívanie HAN proxy nie je závislé na používanom prehliadači. Jedinou podmienkou pre užívateľov je mať internetové pripojenie a nainštalovaný aktualizovaný prehliadač, ktorý musí akceptovať cookies, mať aktivovanú funkciu javascript a odblokovanú funkciu pop-up. Registrovaný úžívateľ má prístup k zdrojom kedykoľvek a kdekoľvek. Možné problémy

  1. niektorí ISP alebo zamestnávatelia môžu používať automatické nakonfigurovanie prehliadačov t.j. nastaví sa ich vlastný proxy server, čo spôsobí kolíziu s EZProxy
  2. niektorí zamestnávatelia môžu blokovať prístupy na určité adresy t.j. linka na EZProxy nie je medzi povolenými. V takomto prípade služby EZProxy nemožno využívať (vyriešiť tento problém sa možno pokúsiť v súčinnosti s príslušným administrátorom siete)
  3. v prípade používania systému firewall je na využívanie služieb EZProxy potrebné nakonfigurovať firewall tak, aby bol otvorený pre porty 2048 až 6500

Postup pri zmene alebo zabudnutí hesla

V prípade, ak si chcete zmeniť heslo, prípadne ste ho zabudli, postupujte prosím podľa videonávodu. Po zmene/resete hesla je potrebné počkať niekoľko minút na to, aby sa realizované zmeny spracovali v našich systémoch.

V prípade problémov kontaktujte helpdesk.

Zdieľaj: