Vzdialený prístup k externým e-zdrojom

Vzdialený prístup do externých licencovaných e-zdrojov je možný registrovaným používateľom cez metavyhľadávač PRIMO kliknutím na tlačidlo „Nájsť databázy“, ktoré sa nachádza pod centrálnym vyhľadávacím poľom (abecedné usporiadanie):

 • Po vstupe do Prima sa najprv autentifikujte kliknutím na tlačidlo „Prihlásiť sa“ v pravom hornom rohu.
 • Centrálne vyhľadávacie pole tohto nástroja zároveň slúži aj ako spoločné rozhranie pre súbežné vyhľadávanie vo všetkých nami sprístupňovaných licencovaných databázach, viacerých Open Access databázach a našom online katalógu.
 • Množinu výsledkov vyhľadávania je možné upravovať filtrami v ľavej časti stránky.
 • V prípade licencovaných databáz môžu byť sprístupňované len vybrané časopisecké a knižné tituly, ich zoznam nájdete pri opise jednotlivých databáz (stránka Elektronické informačné zdroje).
 • V prípade problémov s prístupnosťou databázy skúste vymazať vyrovnávaciu pamäť (cache), cookies alebo vstup cez iný webový prehliadač.
 • kontakty: kniznica.nvk@cvtisr.sk (autentifikácia/prihlásenie, expirácia konta); eiz.nvk@cvtisr.sk (podrobnosti o EIZ, technické problémy).

AKTUÁLNE OZNAMY O EIZ


TIP: Pôvodný prístup k externým e-zdrojom (https://hanproxy.cvtisr.sk/HAN-AtoZ/atoz.html) je už nedostupný. Prístup k e-zdrojom, ktoré má CVTI SR vo svojom vlastníctve, je zas možný aj cez nás on-line katalóg (OPAC).

Prihlásenie
Podmienky
Požiadavky

 Návod na prihlásenie sa na používanie služby Bookport 

 Návod na prihlásenie sa na používanie služby PressReader

 Návod na prihlásenie sa na používanie služby PressReader mobilná aplikácia

 

1. Z ponuky „licencované e-zdroje“ (na vstupnej obrazovke E-ZDROJE) zvoľte ľubovoľný e-zdroj.

 

 

2. Po kliknutí na ľubovoľný e-zdroj sa objaví prihlasovacia tabuľka, do ktorej je potrebné zadať svoj e-mail a heslo.

 

 

3. Po zadaní údajov budete presmerovaný na stránku zvoleného e-zdroja. Z hlavnej ponuky e-zdrojov môžete následne zvoliť aj ďalšie e-zdroje, do ktorých budete prihlásený už automaticky.  

CVTI SR a jeho používatelia sa zaväzujú dodržiavať licenčné podmienky pre prístup a využívanie e-zdroje.

V dokumente „Všeobecné zmluvné podmienky CVTI SR pre prístup a využívanie elektronických informačných zdrojov v rámci projektu Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku: prístup k elektronickým informačným zdrojom“ pdf súbor sú podrobne a záväzne upravené práva a povinnosti, oprávnenia a záväzky zmluvných strán a ich oprávnených používateľov, ktoré sa týkajú prístupu k e-zdrojov a poskytovania podpory ich využívania.

e-zdroje sprístupňované v rámci projektu "Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku - prístup k elektronickým informačným zdrojom (NISPEZ)" sú financované Európskym fondom regionálneho rozvoja z Operačného programu Výskum a vývoj. Ich využívanie je určené výhradne pre vedecko-výskumnú komunitu na Slovensku.

Používateľ sa zaväzuje, že bude tieto podmienky dodržiavať. Ide hlavne o dodržiavanie nasledovných zásad:

 • získané dáta je povolené využívať výhradne pre výučbové, študijné alebo vedecké účely a iba pre osobnú potrebu používateľa
 • nie je dovolené systematicky sťahovať celé EIZ, alebo ich podstatné časti a najmä kopírovať celé čísla e-periodík;
 • získané informácie nie je dovolené využívať na komerčné účely, alebo ich ďalej rozmnožovať, kopírovať, distribuovať alebo iným spôsobom reprodukovať a ani sprístupňovať tretím osobám.

Podrobnejšie informácie: Knižničný a výpožičný poriadok CVTI SR

Na vzdialený prístup sa využíva reverzný proxy server HAN proxy. Využívanie HAN proxy nie je závislé na používanom prehliadači. Jedinou podmienkou pre užívateľov je mať internetové pripojenie a nainštalovaný aktualizovaný prehliadač, ktorý musí akceptovať cookies, mať aktivovanú funkciu javascript a odblokovanú funkciu pop-up. Registrovaný úžívateľ má prístup k zdrojom kedykoľvek a kdekoľvek. Možné problémy

 1. niektorí ISP alebo zamestnávatelia môžu používať automatické nakonfigurovanie prehliadačov t.j. nastaví sa ich vlastný proxy server, čo spôsobí kolíziu s EZProxy
 2. niektorí zamestnávatelia môžu blokovať prístupy na určité adresy t.j. linka na EZProxy nie je medzi povolenými. V takomto prípade služby EZProxy nemožno využívať (vyriešiť tento problém sa možno pokúsiť v súčinnosti s príslušným administrátorom siete)
 3. v prípade používania systému firewall je na využívanie služieb EZProxy potrebné nakonfigurovať firewall tak, aby bol otvorený pre porty 2048 až 6500

Zdieľaj: