Cenník poskytovaných služieb

Poplatky za registrácie do CVTI SR a každé ďalšie predĺženie platnosti registrácie sú od septembra 2021 zrušené!

SlužbaInformácie o službeCena za službu
Registračné poplatky
Registrácia používateľaCVTI SR poskytuje registráciu zdarma na 1460 dní0,00 €
Predĺženie platnosti knižničného pasuCVTI SR predlžuje platnosť zdarma na ďalších 1460 dní0,00 €
Virtuálny knižničný pas CVTI SRKarta, tlač, doručenie0,00 €
Poplatky za omeškanie vrátenia dokumentu
Poplatok z omeškania vráteniaza každý dokument a každý pracovný deň po uplynutí výpožičnej lehoty0,10 €
Pokus o zmier (doporučený list)3. upomienka s pokusom o zmier3,00 €
Návrh na predžalobnú výzvu (doporučený list)4. upomienka pred začatím súdneho vymáhania 10,00 €
Poškodenie dokumentupaušálny poplatok3,00 €
Poplatok za stratený dokumentpaušálny poplatok10,00 €
Medziknižničné výpožičné služby – MVS (knižnice v SR)
Výpožička dokumentu0,00 €
Digitálne kópie do 100 stránzaslanie na e-mailovú adresu0,00 €
Digitálne kópie nad 100 stránza každú ďalšiu stranu0,05 €
Papierové kópieza každú stranu0,10 €
Medzinárodné medziknižničné služby – MMVS
Výpožička originálu mimo Českej republiky14,00 €
Výpožička originálu dokumentu z Českej republiky7,00 €
1 článok alebo časť publikáciepo dohode s používateľom sa hradia všetky výdavky za poskytnutú službuod 5,00 €
Rešeršné služby
Vypracovanie rešerše na objednávkucenu vypracovania rešerše možno stanoviť aj dohodouod 10,00 €
Asistovaná rešeršslužba je poskytovaná len v študovni na Lamačskej ceste0,00 €
1 článok alebo časť publikáciepo dohode s používateľom sa hradia výdavky za poskytnutú službyod 5,00 €
Reprografické služby
Čiernobiela kópia A4za každú stranu0,05 €
Čiernobiela kópia A3za každú stranu0,10 €
Farebná kópia A4za každú stranu0,40 €
Farebná kópia A3za každú stranu0,80 €
Samoobslužné skenovanieza každú stranu0,01 €
Ostatné poplatky
Digitalizácia dokumentovpodľa aktuálneho cenníka digitalizačného pracoviska
opravy väzby a kníhpodľa aktuálneho cenníka knihárskych prác

Záverečné ustanovenia

V plnom rozsahu sa ruší Cenník poskytovaných knižnično-informačných služieb a poplatkov CVTI SR, ktorý bol vydaný 1. septembra 2021.

Knižnično-informačné služby sú oslobodené od DPH.

CVTI SR je platcom DPH.

Tento cenník je platný od roku 2024.

Zdieľaj: