Cenník poskytovaných služieb

Poplatky za registrácie do CVTI SR a každé ďalšie predĺženie platnosti registrácie sú od septembra 2021 zrušené!

SlužbaInformácie o službeCena za službu
Registračné poplatky
Registrácia používateľaCVTI SR poskytuje registráciu zdarma na 365 dní0,00 €
Predĺženie platnosti knižničného pasuCVTI SR predlžuje platnosť zdarma na ďalších 365 dní0,00 €
Virtuálny knižničný pas CVTI SRVirtuálny pas je platný pre všetky služby CVTI SR0,00 €
Poplatky za omeškanie vrátenia dokumentu
Poplatok z omeškania vráteniaza každý dokument a každý pracovný deň po uplynutí výpožičnej lehoty0,10 €
Poplatok za odoslanie upomienky1. upomienka – list 2. triedy1,00 €
Pokus o zmier (doporučený list)2. upomienka s pokusom o zmier3,00 €
Návrh na predžalobnú výzvu (doporučený list)posledná upomienka pred začatím súdneho vymáhania10,00 €
Oznámenie o rezervácii odoslané poštoulist 2. triedy1,00 €
Poškodenie dokumentupaušálny poplatok3,00 €
Poplatok za stratený dokumentpaušálny poplatok10,00 €
Medziknižničné výpožičné služby – MVS (knižnice v SR)
výpožička dokumentu0,00 €
digitálne kópie do 100 stránzaslanie na e-mailovú adresu0,00 €
digitálne kópie nad 100 stránza každú ďalšiu stranu0,05 €
papierové kópieza každú stranu0,10 €
Medzinárodné medziknižničné služby – MMVS
výpožička originálu mimo Českej republiky14,00 €
výpožička originálu dokumentu z Českej republiky7,00 €
1 článok alebo časť publikáciepo dohode s používateľom sa hradia všetky výdavky za poskytnutú službuod 5,00 €
Rešeršné služby
vypracovanie rešerše na objednávkucenu vypracovania rešerše možno stanoviť aj dohodouod 10,00 €
asistovaná rešeršslužba je poskytovaná len v študovni na Lamačskej ceste0,00 €
Reprografické služby
Čiernobiela kópia A4za každú stranu0,05 €
Čiernobiela kópia A3za každú stranu0,10 €
Farebná kópia A4za každú stranu0,40 €
Farebná kópia A3za každú stranu0,80 €
samoobslužné skenovanieza každú stranu0,01 €
Ostatné poplatky
oznámenie o rezervácii odoslané poštou – list 2. triedy1,00 €
poškodenie dokumentupaušálny poplatok3,00 €
strata dokumentumanipulačný poplatok10,00 €
digitalizácia dokumentovpodľa aktuálneho cenníka digitalizačného pracoviska
opravy väzby a kníhpodľa aktuálneho cenníka knihárskych prác
tlač virtuálneho knižničného pasu na plastovú kartukarta, tlač a doručenie0,00 €

Záverečné ustanovenia

V plnom rozsahu sa ruší Cenník poskytovaných knižnično-informačných služieb a poplatkov CVTI SR, ktorý bol vydaný 1. marca 2020

Knižnično-informačné služby sú oslobodené od DPH

CVTI SR je platcom DPH

Tento cenník je platný od 1. septembra 2021

Zdieľaj: