Aplikované softvérové riešenia

Scanflow

ScanFlow je komplexné a výkonné softvérové ​​riešenie pre optimalizáciu pracovných procesov v oblasti masovej digitalizácie. Spravuje všetky úlohy od skenovania, spracovávania, úpravy skenov až po výstupné dáta. ScanFlow umožňuje vytvárať a prispôsobovať viacero separátnych pracovných procesov, ktoré dokážu fungovať súbežne.

Scangate

Komplexný softvér slúžiaci na spracovanie digitalizovaných dát. Môže byť jednoducho integrovaný na jednotlivých skenovacích staniciach.

  •          umožňuje vytvorenie individuálnych lokálnych pracovných postupov,
  •          automatické rozpoznávanie veľkosti stránky,
  •          vyrovnávanie, orezávanie, extrapolácia stránky,
  •          automatické odstránenie pozadia,
  •          automatická detekcia stredu dvojstrán, rozrezanie dvojstrán a spájanie strán.

ABBYY Recognition server

Výkonné serverovo založené riešenie pre optické rozpoznávanie dokumentov (ďalej len OCR). Technológia OCR spoločnosti ABBYY prináša rýchle a vysoko presné výsledky v 199 jazykoch.  Umožňuje v digitálnych dokumentoch plno textové vyhľadávanie pre konkrétne informácie a zabezpečuje presné vyťaženie obsahu textu a konvertuje ho na požadované výstupné formáty.

Digitálna knižnica MediaINFO

MediaINFO je komplexné softvérové ​​riešenie pre digitálnu knižnicu, ktoré umožňuje extrakciu textu, extrakciu ľubovoľnej zóny, extrakciu obrazu, preklad textu, metadátový popis vo viacerých jazykoch, vyhľadávanie podľa slov na úrovni celej zbierky, ale i  konkrétneho dokumentu, zoskupovanie obsahu podľa faziet v kombináciách s inými kritériami (dátum vydania, výskyt frázy v obsahu). Z hľadiska funkcií pre zaregistrovaných používateľov sú významné aj funkcie poznámok v texte, označenie obľúbeného obsahu a možnosti ich zdieľania s ostatnými používateľmi.

Zdieľaj: