Služby

Poskytovanie knižnično-informačných služieb je záväzkový právny vzťah. V zmysle ustanovení Knižničného zákona č. 126/2015 Z. z. poskytuje CVTI SR základné knižnično-informačné služby (absenčné a prezenčné výpožičky, ústne faktografické a bibliografické informácie) bezplatne. Ďalšie služby poskytuje za úhradu.

Spôsob, rozsah a úhradu knižnično-informačných služieb upravuje Knižničný poriadok CVTI SR a Cenník služieb a prác CVTI SR

 

 

Študovne

Hľadáte miesto na nerušené štúdium či tímovú prácu? CVTI SR ponúka hneď niekoľko študovní v Bratislave.

 

Virtuálne študovne

Elektronické a zdigitalizované dokumenty dostupné prostredníctvom našej služby digitálnej knižnice.

 

Elektronické informačné zdroje

Prístup k bohatému výberu odborných e-zdrojov získate z pohodlia domova aj online registráciou.

 

Služby pre zdravotníckych pracovníkov

Popredné medicínske e-zdroje ako New England Journal of Medicine či špecializovaný helpdesk pre zdravotníckych pracovníkov.

 

Výpožičné služby

Prezenčné aj absenčné výpožičky z fondu CVTI SR.

 

Rešeršné služby

Rešeršné služby z vybraných zdrojov a asistované rešerše v priestoroch CVTI SR

 

Medziknižničné služby

Ak niečo nemáme vo svojom fonde, sprostredkujeme Vám výpožičku z inej knižnice v SR či zahraničí.

 

Reprografické služby

Kopírovanie, skenovanie či tlač z internetu.

Zdieľaj: