Web of Science

Web of Science Core Collection obsahuje záznamy článkov z časopisov, kapitol kníh, konferenčných príspevkov z najrôznejších vedných oblastí.

Biosis Citation Index obsahuje záznamy článkov z časopisov, konferenčných príspevkov, kníh a patentov z oblasti vied o živej prírode a biomedicínskeho výskumu.

Current Contetns Connect obsahuje záznamy článkov z karentovaných časopisov.

Data Citation Index obsahuje údaje z repozitárov najrôznejších vedných oblastí.

Derwent Innovation Index obsahuje záznamy patentov z viac ako 50 patentových úradov.

KCI – Korean Database obsahuje záznamy článkov z časopisov vydávaných v Kórei.

MEDLINE je popredná databáza z oblasti vied o živote.

Russian Science Citation Index obsahuje záznamy článkov z kľúčových ruských časopisov z oblasti vedy, techniky, medicíny a vzdelávania.

SciELO Citation Index záznamy článkov z popredných Open Access časopisov z Latinskej Ameriky, Portugalska, Španielska a Južnej Afriky.

Zoological Record je databázou z oblasti biológie zvierat.

Essential Science Indicators je nástrojom na analýzu jednotlivých elementov v databáze Web of Science Core Collection: vedcov, inštitúcií, krajín i vedeckých publikácií.

ESI poskytuje prehľad o svetových trendoch vo vede, popredných vedcoch a najcitovanejších prácach.

Journal Citation Reports poskytuje analytické nástroje na hodnotenie ohlasov časopisov. Prostredníctvom citačných metrík umožňuje analyzovať celú citačnú sieť časopisu z rôznych pohľadov (príkladom je známa metrika Journal Impact Factor).

Sprístupňované v rámci implementácie národného projektu NISPEZ IV.

Zdieľaj: