ACM digital Library

ACM Digital Library

Databáza ACM Digital Library je on-line zbierkou plnotextových článkov a bibliografických záznamov v oblasti počítačov a informačných technológií. Obsahuje kompletnú kolekciu vydavateľa Association for Computing Machinery (ACM, Asociácia pre výpočtovú techniku) a sprístupňuje minimálne 400 tisíc plnotextových článkov, 50 časopisov s vysokým impakt faktorom, 270 konferenčných zborníkov a 9 vysoko citovaných magazínov v oblasti počítačovej vedy.

Databáza zároveň poskytuje prístup k minimálne 1,6 mil. bibliografických záznamov o publikáciách iných vydavateľstiev z oblasti výpočtovej a komunikačnej techniky. Informačné zdroje sprístupňuje prostredníctvom ACM portálu, ktorý umožňuje prístup do ACM Digital Library (plné texty spoločnosti ACM) a do Guide to Computing Literature (bibliografické záznamy o ACM publikáciách a publikáciách iných vydavateľstiev).

Typ zdrojadatabáza
Typ obsahue-časopisy
WebACM Digital Library
VydavateľAssociation for Computing Machinery
Jazykanglický
Obsahinformačné technológie
Zdieľaj: