Študovne

Študovňa Lamačská

Všeobecná študovňa CVTI SR v blízkosti Patrónky, ktorá obsahuje bohatý voľný výber periodík a kníh.

Študovna Radlinského

Nová študovňa CVTI SR v bezprostrednom centre mesta v spoločných priestoroch Slovenskej chemickej knižnice STU.

Študovňa Mlyny

Študovňa určená najmä pre študentov, ktorí hľadajú miesto pre nerušené štúdium aj v nočných hodinách. Poskytujeme možnosť prenájmu individuálnych miest na štúdium s prístupom 24/7.

Študovňa špeciálnej literatúry

Normy, patenty, firemná literatúra, dokumenty depozitných knižníc OECD, EBOR, WIPO a EÚ.

Študovňa na FIIT STU

Študovňa CVTI SR v spoločných priestoroch modernej Slovenskej informatickej knižnice FIIT STU.

Zdieľaj: