Študovne

 

Študovňa Lamačská

Všeobecná študovňa CVTI SR v blízkosti Patrónky, ktorá obsahuje bohatý voľný výber periodík a kníh.

 

Študovna Radlinského

Nová študovňa CVTI SR v bezprostrednom centre mesta v spoločných priestoroch Slovenskej chemickej knižnice STU.

 

 

Študovňa špeciálnej literatúry

Normy, patenty, firemná literatúra, dokumenty depozitných knižníc OECD, EBOR, WIPO a EÚ.


 

 

Zdieľaj: