Odteraz sú tu Knižnice pre Slovensko

Odteraz sú tu Knižnice pre Slovensko

Knižnice u nás samozrejme zohrávajú a majú zohrávať významnú rolu vo verejnom sektore. Vždy je však príležitosť ponúknuť nové služby, vždy je príležitosť profesijne sa vzdelávať.

Projekt Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) Partnerské knižnice, cez konkrétne aktivity túto možnosť knižniciam aktívne ponúka. Po roku od svojho premiérového školenia mení názov a odteraz je spoločne so zapojenými knižnicami konzorciom Knižnice pre Slovensko.

„Dnes, 12.4.2022, môžeme hovoriť o prvom výročí projektu Partnerské knižnice. Presne pred rokom totiž začala séria online školení pre partnerské knižnice CVTI SR.  Predstavovali sme vtedy databázové tituly CVTI SR, relevantné pre verejné knižnice. Že dnes, v týchto podujatiach pokračujeme na mesačnej báze, je odrazom ich významu v praxi,“ hovorí Dávid Baranko z CVTI SR.  

Rozbehnuté aktivity projektu síce ovplyvnila pandemická situácia a viaceré plánované školenia či workshopy sa museli odložiť. To však neznamenalo zastavenie a získaný čas sa využil v prospech ďalších aktivít projektu.

„Viac ako 20 knižníc na Slovensku sme zaškolili v základoch práce s modernými digitálnymi technológiami, ako sú Micro:bity či 3D tlačiareň. Knihovníci sú po školeniach schopní a kompetentní posúvať základy programovania, robotiky či 3D tlače ďalej svojim používateľom.“

V rámci projektu sa organizovali aj rôzne workshopy, rozbehla sa nepretržitá digitalizácia fondov verejných knižníc. Cieli na diela s významnou regionálnou hodnotou. Po dokončení ich digitalizácie budú prístupné nielen vedcom a odborníkom, ale i širokej verejnosti. 

„Putovný knižný skener aktuálne digitalizuje zbierku v poradí už tretej partnerskej knižnice projektu. Na digitalizačnom pracovisku CVTI SR sa dokončila digitalizácia zbierky v poradí druhej partnerskej knižnice.“

Sieť partnerských knižníc sa rozrástla na 35 partnerov. Čoskoro pribudnú ďalší. „Aktuálne sme využili fakt ročného výročia prvej aktivity projektu, a tak naše budúce aktivity, v rámci siete partnerských knižníc CVTI SR, budú od tejto chvíle prebiehať pod novým, oficiálnym názvom Knižnice pre Slovensko.“

Cieľ konzorcia Knižnice pre Slovensko, zostáva rovnaký. Intenzifikovať využitie knižníc ako miest pre získanie všetkých druhov informácií, celoživotného vzdelávania, počítačových a Industry 4.0 zručností. Miest rozvoja kreativity, podpory inovácií a podnikania pre všetky vekové skupiny obyvateľov.

Všetky ďalšie informácie o konzorciu nájdete na webovej stránke Knižnice pre Slovensko.

Konzorcium Knižnice pre Slovensko je zároveň druhou z noviniek prezentovaných v kampani #kniznicaCVTI22. Ďalšie zmeny, novinky a aktuality pribudnú postupne na webovej stránke kampane. Rovnako tak na profiloch CVTI SR na sociálnych sieťach Facebook a Instagram CVTI SR.

„Sledujte #kniznicaCVTI22 na sociálnych sieťach a príspevky vám napovedia, akú ďalšiu novinku oznámime.“

Odteraz sú tu Knižnice pre Slovensko 

Zdieľaj:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.