Začína sa digitalizácia fondov verejných knižníc. Putovný knižný skener vyrazil do prvej partnerskej knižnice.

Verejné knižnice na Slovensku disponujú zbierkami dokumentov, ktoré majú viac ako regionálnu hodnotu. Personálne alebo finančné kapacity limitujú možnosti knižníc tieto zbierky zdigitalizovať a následne archivovať a sprístupňovať.

Aktívna spolupráca Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) a partnerských verejných knižníc po celom Slovensku najnovšie prináša aj možnosť bezplatnej digitalizácie zbierok.

„CVTI SR poskytuje možnosť bezplatnej digitalizácie dokumentov a ich spracovania v rámci spolupráce s partnerskými verejnými knižnicami. Partnerským knižniciam je k dispozícií naše moderné digitalizačné pracovisko s 13 skenermi. V prvej fáze sa budú skenovať zbierky knižníc zo Senice, Nitry, Zvolena či Lučenca,“ spomína Dávid Baranko z Oddelenia výpožičných služieb a ochrany fondov CVTI SR.

Ako doplnil, pre partnerské knižnice, ktoré si vedia vyčleniť personálne kapacity, je k dispozícii nový putovný samoobslužný knižný skener. Skener má cestovať medzi jednotlivými partnerskými knižnicami a v každej sa zdrží niekoľko mesiacov.

Okrem zapožičania skenera môžu partnerské knižnice využiť aj konzultácie s odborníkmi z digitalizačného pracoviska CVTI SR, ktorí pri osobnej návšteve zamestnancov knižnice komplexne zaškolia do procesu skenovania.

Putovný skener má svoju „premiéru“ v Dunajskej Strede. „Školenie prebehlo hladko. Kolegovia z partnerskej knižnice si prácu s knižným skenerom rýchlo osvojili. Skenovať budú primárne regionálne periodiká. Takzvaný postprocessing bude prebiehať v CVTI SR. V prípade otázok či problémov so skenovaním sme kolegom kedykoľvek k dispozícií,“ konkretizuje Branislav Jandorf,odborný pracovník digitalizačného pracoviska CVTI SR.

Po naskenovaní všetkých potrebných dokumentov  vyrazí putovný skener do ďalších miest. Čaká naň napríklad Rožňava, Vranov nad Topľou, Trebišov či Trenčín. Výber a poradie knižníc ovplyvní najmä celoslovenská alebo regionálna hodnota ich knižných zbierok.

Zdieľaj: