Už nielen knihovníci, ale aj digitálne zruční lektori

Knihovníci prostredníctvom aktuálnych workshopov získajú zručnosti v najmodernejších technológiách. Svoje skúsenosti s prácou s microbitmi či 3D tlačou následne posunú mladým používateľom svojich knižníc. Prví si kreatívne vzdelávanie vyskúšali knihovníci z Košického a Prešovského kraja.
Digitálne vzdelávanie zastrešuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) odborníkmi s dlhoročnými skúsenosťami v inovatívnom vzdelávaní.

Súčasná spolupráca s partnerskými verejnými knižnicami obohatí knihovníkov o nové zručnosti. Vďaka nim budú aj používatelia knižníc mať možnosť naučiť sa na týchto miestach pracovať s microbitmi alebo 3D tlačiarňou. Tieto aktivity majú najmä u mladých zvýšiť záujem o robotiku, programovanie či 3D modelovanie.

„Na našich workshopoch kladieme dôraz na kreativitu. Na to, že digitálne technológie nám umožňujú uvedomiť si, že sme kreatívni, a že to dokážeme. Naplno v tomto prípade využívame práve metódu 3D modelovania,“ konkretizuje Eva Kalužáková, odborná lektorka z CVTI SR. Svoje skúsenosti odovzdáva na základe praxe na tvorbe workshopov či táborov v rámci národného projektu – IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Jeho cieľom je pripraviť žiakov a študentov na perspektívne uplatnenie sa v znalostnej spoločnosti.
S podobnými skúsenosťami prichádza aj druhý prezentujúci, kolega Jozef Vaško. Ten čerpá z intenzívnej práce v kreatívnej dielni CVTI SR – Fablab Bratislava. Tá ponúka zhmotnenie nápadov prostredníctvom súčasných moderných technológií.

Ako Kalužáková doplnila prvý workshop sa konal v Podtatranskej knižnici v Poprade. Zúčastnilo sa ho aj šesť ďalších knižníc z okolia. Úvodné obavy z naprogramovania microbitu či tlače z 3D tlačiarne tu knihovníci zamenili za nové, vlastné zručnosti. Na záver workshopu to už podľa ich slov bolo veľmi intuitívne a hravé.
„Snažíme sa vyškoliť našich knihovníkov, na základe čoho by sme následne chceli v priestoroch našej knižnice organizovať stretnutia so školskými kolektívmi či menšími skupinkami,“ uvádza na tému workshopov Monika Naštická, riaditeľka Podtatranskej knižnice.

Podtatranská knižnica bola zároveň prvou hosťujúcou knižnicou plánovaných vzdelávacích podujatí pre partnerské verejné knižnice. S novými digitálnymi zručnosťami sa zoznámia aj knihovníci z Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave, Krajskej knižnice v Žiline a Verejnej knižnice Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici. Tieto knižnice zároveň uvítajú i kolegov zo svojho neďalekého okolia.   

Podujatie zaujalo aj TV Poprad. Reportáž spracovali do svojho spravodajstva. 


Zdieľaj:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.