Prístup k vzácnym regionálnym dokumentom bude jednoduchší

Láka vás história? Nahliadnuť do diel regionálnej i historickej hodnoty, ktoré nie sú bežne dostupné, bude jednoduchšie. Digitálnu podobu dostanú knihy z regionálneho fondu a zo študovne Krajskej knižnice Karola Kmeťa v Nitre.
Centrum vedecko-technických informácií (CVTI SR), v rámci projektu Partnerské knižnice, bezplatne zdigitalizuje viac ako 100 významných diel. Po sprístupnení budú k dispozícii  bádateľom, študentom a širokej verejnosti.

Zdigitalizovaný fond Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre bude obsahovať diela regionálnej literatúry, spoločenskovedné publikácie, náučné slovníky a beletriu. Široké je aj časové rozpätie. Od roku  1864 do roku 1987. Jazykom dokumentov je slovenský, český a maďarský jazyk.

„V regionálnom fonde krajskej knižnice sa nachádzajú knihy venované mestu Nitra a okoliu. Ich tvorcami sú  významní autori. Spomenúť môžeme knihu Pribinova Nitra : 833-1933, ktorá obsahuje prehľad dejín Nitry, históriu nitrianskej katedrály a pojednáva o archeologických vykopávkach a nálezoch,“ približuje Ingrid Meňky, riaditeľka Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre.
Mimoriadne hodnotnou je aj Pamätná kniha vysviacky slovenských biskupov. Zachytáva udalosti vysvätenia Karola Kmeťka za nitrianskeho biskupa, Jána Vojtaššáka za spišského a Mariána Blahu za banskobystrického biskupa.

„Najstaršie zdigitalizované dielo z fondu knižnice bude tzv. Miestopis nitrianskej župy, z roku 1864. Kniha nesie názov Nyitra megyének fekvése, halárai, kiterjedése, felosztása, čo v preklade znamená- Poloha, hranice, rozsah a členenie Nitrianskej župy. Ide o prvé vydanie a autorom je Nagy Jósef. 
Okrem členenia a polohy opisuje osobnosti, miestnych úradníkov, županov, dokonca miestne podnebie. Mapuje ich následný vývoj od 16. do 19. storočia. Kniha je výnimočným dielom svojej doby, ktorú ocení nejeden regionálny historik a nadšenec,“
 konkretizuje Meňky.

Zdigitalizovaný knižný fond v študovni ponúkne aj náučné slovníky ako Slovenský náučný slovník, Technický slovník naučný, Masarykův slovník naučný, či Ottův slovník naučný, na ktorého príprave sa  podieľal aj Tomáš Garrigue Masaryk. Fond doplnia i ďalšie historické knihy. Tie sú súčasťou kultúrneho dedičstva a pre ich evidenciu a ochranu platia osobitné právne predpisy. Sú určené predovšetkým na výskumné účely. Svojimi poznatkami zaujmú i širší okruh verejnosti.

„Možnosť bezplatnej digitalizácie dokumentov a ich spracovania poskytuje CVTI SR v rámci spolupráce s partnerskými verejnými knižnicami. V súčasnosti je do projektu Partnerské knižnice zapojených 35 verejných knižníc z celého Slovenska. Každá z nich získala zo strany CVTI SR možnosť digitalizácie dokumentov zo svojich fondov a ponuku sprevádzkovať virtuálnu knižnicu. Dohodu o spolupráci s CVTI SR môžu knižnice uzavrieť na dobu určitú a knižnici ňou nevznikajú žiadne finančné náklady, uzatvára Dávid Baranko, z Odboru knižnično-informačných služieb CVTI SR.

Prístup k vzácnym regionálnym dokumentom bude jednoduchší

Zdieľaj:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.