Na východ Slovenska vyrazil putovný knižný skener. Digitalizovať má významné regionálne dokumenty

Putovný knižný skener čaká ďalšia digitalizácia knižných fondov. Presúva sa na východné Slovensko a zdigitalizuje tu významné regionálne dokumenty.

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), v rámci projektu Partnerské knižnice, aktuálne poskytlo technológiu na digitalizáciu Zemplínskej knižnici v Trebišove.   

Putovný knižný skener je v ďalšej partnerskej knižnici Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Zdigitalizovať vybranú časť fondu sa rozhodla Zemplínska knižnica v Trebišove.

Knižnica má vopred pripravený manuál, podľa ktorého so skenerom pracuje. V trebišovskej knižnici ho budú obsluhovať viacerí pracovníci. Umožní im to rýchlejší priebeh skenovania. V prípade potreby si vzájomne vypomôžu.

,,Manuál, ktorý sme im poskytli si kolegovia preštudovali a problematiku skenovania zvládli rýchlo. Na začiatku skenovania sme si spoločne poradili aj s menším problémom. Na ložnú plochu kolísky skenera dopadalo slnečné svetlo. To sa následne aj odrážalo na vytvorených skenoch. Žalúzie nepomohli, ale promptnosť pani riaditeľky áno. Ihneď nám zabezpečila nepriehľadnú čiernu fóliu, ktorou sme okno zatemnili. Od zadnej strany ešte umiestnili paravan a tým bol problém vyriešený ,“ spomína Branislav Jandorf, z digitalizačného pracoviska CVTI SR. 

Zdigitalizovaný fond Zemplínskej knižnice bude obsahovať diela s významnou regionálnou tematikou. Najmä kolekciu ročníkov periodík, významných pre Zemplínsky región ako napríklad Slovo Zemplína, Zenit Zemplína, Život dediny, Helmeci Ujság, Zempléni SZO, Sečovský obzor, Sečovčan a ďalšie.

Digitálnu podobu dostanú aj publikácie regionálnych autorov a iné regionálne dokumenty. Dokumenty sú datované už od roku 1956. Písané sú v slovenskom i maďarskom jazyku.

Zemplínska knižnica v Trebišove ponúkne po zdigitalizovaní, ostatným partnerským knižniciam, vlastnú databázu regionálnych dokumentov. Po sprístupnení ich záujemcovia nájdu v online forme. Informačne hodnotné môžu byť nielen pre pracovníkov vedeckých inštitúcií či študentov, ale aj širokú verejnosť.

Putovný skener zostane na východe Slovenska i na svojich ďalších zastávkach. Technológiu využijú následne  v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou a Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského v Rožňave.

Možnosť bezplatnej digitalizácie dokumentov a ich spracovania poskytuje CVTI SR v rámci spolupráce s partnerskými verejnými knižnicami. V súčasnosti je do projektu Partnerské knižnice zapojených 35 verejných knižníc z celého Slovenska. Každá z nich získala zo strany CVTI SR možnosť digitalizácie dokumentov zo svojich fondov a ponuku sprevádzkovať virtuálnu knižnicu. Dohodu o spolupráci s CVTI SR môžu knižnice uzavrieť na dobu určitú a knižnici ňou nevznikajú žiadne finančné náklady.

Zdieľaj:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.