Tvorivosť a hravosť deťom ani seniorom rozhodne nechýba. Séria školení a workshopov v knižniciach úspešne odštartovala

Vypaľovanie do dreva, práca s jednoduchým robotom Ozobotom či 3D modelovanie. Séria školení a workshopov v slovenských knižniciach odštartovala svoju ,,sezónu“. Je za ňou projekt Partnerské knižnice Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) a jeho kreatívna dielňa Fablab. Tá sa v určitej podobe preniesla aj do Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave.  Ako jedna zo siete partnerských knižníc si vyskúšala premiéru novej série tvorivých a hravých workshopov pre  deti a seniorov. 

„Workshop – S Fablabom tvorivo a hravo v knižnici, bol určený pre deti a seniorov. V rámci troch dní sa účastníci naučili základy práce s 3D modelovaním na počítači, v základnom modelovacom programe. Zručnosti a schopnosti si otestovali pri programovaní Ozobotov a práce s Micro:bitmi. Najviac ich však oslovilo vypaľovanie do dreva. Svoj výrobok si mohli zobrať domov alebo ho darovať,“ približuje aktivity Eva Kalužáková z bratislavského Fablabu.  

Daniel Brilský z Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave pripomína, že 21. storočie charakterizuje práve automatizácia a robotizácia. „Dnes by každý z nás mal ovládať aspoň určité základy programovania. Knižnica ponúkla deťom a seniorom možnosť si vyskúšať programovanie robotov a 3D modelovanie na vlastnej koži. Všimol som si, že tieto aktivity ich skutočne zaujímajú a mnohé deti sa nevedia dočkať pokračovania.“     

Workshopy chcú deti prilákať späť do knižníc, naučiť ich digitálnej zručnosti, podporiť ich kreativitu a tvorivosť. Seniorov jednoduchšie zoznámia s pokročilou digitálnou dobou, jej novinkami a možnosťami.

CVTI SR už v minulom roku, v rámci aktivít projektu Partnerské knižnice, realizovalo kreatívne workshopy v knižniciach či školenia pre knihovníkov. Rovnako podporovali počítačové a Industry 4.0 zručnosti, aktuálnej znalostnej spoločnosti. „Pokračovať v aktivitách nám síce následne bránila pandemická situácia a mnohé z plánovaných programov sme tak zrušili alebo presunuli. Veríme však, že tento rok bude takýmto aktivitám priať oveľa viac. Záujem o workshopy či samotné školenia knihovníkov rastie. Nás, ako vedeckú knižnicu to veľmi teší, rovnako ako spätné väzby pani učiteliek,“ konkretizuje Dávid Baranko, koordinátor projektu Partnerské knižnice z CVTI SR.

Reakcie zúčastnených potvrdzujú podstatu týchto podujatí: „Veľmi zaujímavá a tvorivá aktivita pre deti. Žiadne z nich nemalo pocit, že ju nezvládne. Aj takýmito aktivitami možno pritiahnuť deti do knižnice. Na návštevu sa tešili a určite sa chcú zúčastniť aj ďalších workshopov. Popritom si niektoré deti chceli i vypožičať zaujímavé knihy,“ reagovala jedna z učiteliek.

Podobne autentické je aj hodnotenie zúčastnenej seniorky:  „Workshop mi otvoril úžasné obzory. Získala som nové informácie a zručnosti. Chcem ich rozvíjať a stať sa rovným partnerom svojim vnúčatám. Dokonca ich môžem niečo o najnovších technológiách teraz poučiť. Určite spolu prídeme do knižnice na ďalšie aktivity.“

Cieľom projektu Partnerské knižnice je intenzifikácia využitia knižníc ako miest pre získanie všetkých druhov informácií, celoživotného vzdelávania, rozvoja kreativity, podpory inovácií a podnikania, pre všetky vekové skupiny obyvateľov. Kreatívna dielňa FabLab, kde sa pracuje s digitálnymi technológiami je v tejto spolupráci kľúčová. V súčasnosti je do projektu Partnerské knižnice zapojených 35 verejných knižníc z celého Slovenska. Podmienkou zapojenia verejnej knižnice je podpísanie dohody o spolupráci. Tú je možné uzavrieť na ľubovoľnú dobu a knižnici ňou nevznikajú žiadne finančné náklady. Všetky služby sú bezplatné.

Tvorivosť a hravosť deťom ani seniorom rozhodne nechýba. Séria školení a workshopov v knižniciach úspešne odštartovala

Zdieľaj:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.