Služby pre zdravotníckych pracovníkov

Vedecká knižnica CVTI SR považuje zdravotníctvo za kľúčovú oblasť, aj preto zameriavame existujúce a implementujeme nové knižnično-informačné služby špeciálne pre oblasti zdravotníctva a medicíny.
  • Do pozornosti dávame v prvom rade bohaté portfólio sprístupňovaných externých licencovaných elektronických informačných zdrojov, a to predovšetkým popredné medicínske časopisy JAMA a New England Journal of Medicine, kolekciu časopisov Top Medical Collection či službu online výpožičiek e-kníh Bookport, ktorá obsahuje viac ako 900 titulov z oblasti medicíny a zdravotníctva. Prístup k týmto a ďalším licencovaných e-zdrojom ponúkame na základe bezplatnej a jednoduchej online registrácii.
  • Výpožičky fyzických alebo elektronických dokumentov (knihy, časopisy, zborníky…) vo vlastníctve vedeckej knižnice CVTI SR umožňujeme cez náš online katalóg.
  • Súbežné vyhľadávanie v nami sprístupňovaných licencovaných databázach, mnohých voľne dostupných databázach (open access) a v našom online katalógu je možné prostredníctvom spoločného vyhľadávacieho rozhrania.
  • Nedostupné dokumenty vieme zabezpečiť zo zahraničia prostredníctvom spoplatnenej medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby.
  • Samozrejmosťou je aj vypracovanie rešerší.

UPOZORNENIE: Dňa 3. apríla 2023 sme menili autentifikačný systém CVTI SR pre prihlasovanie sa existujúcich používateľov do elektronických informačných zdrojov (EIZ). Z toho dôvodu je nutné si zmeniť svoje heslo (ak ste boli u nás zaregistrovaní pred týmto dátumom). Zmenu hesla môžete zrealizovať priamo pri prihlasovaní do našich služieb cez možnosť „Zabudnuté heslo?“ Po novom sa pre tzv. vzdialený vstup k e-zdrojom zadáva namiesto čísla knižničného preukazu e-mailová adresa, ktorou je používateľ zaregistrovaný v CVTI SR.

Špecializované medicínske e-zdroje
New England Journal of Medicine (NEJM)

Popredný lekársky časopis. Sprístupňuje recenzované články a interaktívny klinický obsah určený lekárom, výskumníkom a pedagógom.
NEJM Catalyst

Recenzovaný časopis urýchľujúci transformáciu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Vysvetľuje ako majú byť poskytované, organizované a financované zdravotnícke služby.
NEJM Catalyst

Inovatívne originálne výskumy a svieže, odvážne nápady v oblasti navrhovania klinických testov, štúdií a klinického rozhodovania.
NEJM Journal Watch

Časopis pre lekárov, sestry a zdravotnícky personál. Zhrnuté výskumy sú doplnené o komentáre lekárov z dennej praxe.
JAMA Network

Prestížny medicínsky časopis vychádzajúci od roku 1883. V rámci JAMA Network združuje ďalších 12 časopisov (10 špecializovaných a 2 voľne dostupné tituly).
Top Medical Collection

Kolekcia popredných medicínskych časopisov z oblasti pediatrie, mikrobiológie, endokrinológie, nefrológie, psychiatrie, experimentálnej medicíny a reprodukcie.
Lippincott Williams and Wilkins

Databáza poskytujúca archívny prístup do 255 titulov časopisov z oblasti medicíny vydavateľstva Lippincott Wiliams & Wilkins (roky 2012 – 2022).
PubMED

Bibliografická databáza z oblasti medicíny knižnice U.S. National Library of Medicine. Obsahuje odkazy na články z oblasti biomedicíny.
Wolters Kluwer Ovid

Databáza vedeckých informácií z oblasti medicíny a zdravotníctva pre profesionálov, vedcov, výskumných pracovníkov a študentov.
 
Multidisciplinárne e-zdroje obsahujúce informácie z medicíny a zdravotníctva
Bookport

Služba e-výpožičiek e-kníh vydavateľstva Grada Publishing a iných v českom jazyku. Literatúra z oblasti medicínny, techniky, počítačov, spoločenských vied, ekonomiky, osobnostného rozvoja a beletrie.
DeGruyter

Zbierka e-kníh z oblasti vedy, techniky, strojárstva, matematiky, spoločenských a humanitných vied.
Ebook Central

Plnotextová databáza kníh z oblasti duševného vlastníctva, manažmentu, techniky, transferu technológií a životného prostredia.
EBSCOhost

Rozhranie obsahujúce multidisciplinárnu databázu eBook Collection a databázu Library Information Science and Technology abstracts, zameranú na knižničnú a informačnú vedu.
Emerald Insight

Databáza časopisov a knižných sérií z oblasti manažmentu, ekonómie, spoločenských vied, zdravotníctva, knižničnej a informačnej vedy, inžinierskych a materiálových vied.
JoVe – Journal of Visualized Experiments

Recenzovaný indexovaný časopis venovaný biologickým, medicínskym, chemickým a fyzikálnym výskumom publikovaných vo forme videa.
ProQuest Central

Obsahuje rôzne typy dokumentov z celého sveta. Zahŕňa špecializovanú sekciu pre strednú a východnú Európu, vrátane českých a slovenských publikácií.
ScienceDirect

Plnotextová multidisciplinárna vedecká databáza, obsahuje texty z oblasti medicíny, techniky, ekonomiky, technických, prírodných i ekonomických vied.
SpringerLink

Databáza elektronických časopisov kníh z oblasti vedy, techniky, medicíny, spoločenských a humanitných vied.
SpringerNature

Plnotextová databáza 87 časopisov z oblasti biomedicíny.
Taylor & Francis

Plnotextová databáza časopisov a kníh. Pokrýva širokú škálu disciplín, vrátane humanitných a spoločenských vied, behaviorálnej vedy, práva, prírodných vied, technológií a medicíny.
Wiley Online Library

Plnotextová databáza časopisov z oblasti prírodných vied, medicíny, technických, spoločenských, humanitných vied a medicíny.
Transdisciplinárne prírodovedné e-zdroje
BIO One Complete

Archívny prístup – Plnotextová kolekcia 188 titulov e-časopisov a 3 knižných sérií z oblasti biológie organizmov, ekológie a vied o životnom prostredí.
CELL

Archívny prístup – Plnotextový časopis z oblasti experimentálnej biológie. Prináša výsledky výskumu z oblastí bunkovej a molekulárnej biológie, imunológie, neurovedy, virológie, ľudskej genetiky.
Neuron

Archívny prístup – Časopis z oblasti neurovedy, venujúci sa interdisciplinárnym stratégiám, integrujúcim viaceré prístupy k senzorickým, motorickým a vyšším kognitívnym funkciám.
 
Scientometrické databázy
Web of Science

Spoločné rozhranie viacerých citačných indexov, databáz a nástrojov na hodnotenie vedy.
Scopus

Multidisciplinárna bibliografická a scientometrická databáza.
Ďalšie možnosti vyhľadávania informácií
Online katalóg CVTI SR
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je cvti_sr_logo.jpg
Katalóg fyzických a elektronických dokumentov vo vlastníctve vedeckej knižnice CVTI SR. Výpožičky dokumentov len pre registrovaných používateľov CVTI SR.
Slovenská lekárska knižnica
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je logo_SLK.png
Odkaz na webové sídlo Slovenskej lekárskej knižnice v Bratislave (súčasť NCZI). Knižnica ponúka svojim používateľom bohatý fond medicínskych informačných zdrojov.

PRIMO CVTI SR
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je cvti_sr_logo.jpg
Spoločné vyhľadávacie rozhranie. Metavyhľadávací nástroj prehľadáva synchrónne v licencovaných i viacerých voľne dostupných e-zdrojoch vrátane online katalógu CVTI SR a databázy Google scholar.

Ponuka spolupráce

Zdravotníckym pracovníkom, doktorandom a študentom zdravotníckych odborov tiež ponúkame možnosť bezplatného školenia či workshopu k práci s elektronickými informačnými zdrojmi CVTI SR, základom expertného vyhľadávania, ale aj k problematike otvorenej vedy a otvoreného prístupu. V prípade záujmu tiež radi uzatvoríme s lekárskymi/zdravotníckymi knižnicami dohodu o spolupráci a začleníme ju tak do našej rozrastajúcej siete partnerských knižníc. V rámci spolupráce zabezpečíme celoživotné vzdelávanie zamestnancov lekárskych knižníc, a to prostredníctvom kurzov realizovaných CVTI SR.

Vaše otázky adresujte na helpdesk: +421 2/222 001 34 alebo kniznica@cvtisr.sk

Zdieľaj: