Služby pre zdravotníckych pracovníkov

Vedecká knižnica CVTI SR považuje zdravotníctvo za kľúčovú oblasť, ktorej je v súčasnej dobe potrebné venovať viac pozornosti. Kvôli tomu sme sa rozhodli zamerať existujúce, a implementovať nové knižnično-informačné služby špeciálne pre zdravotníckych pracovníkov.

Do pozornosti dávame najmä novinky v portfóliu elektronických informačných zdrojov: popredné medicínske časopisy JAMA a New England Journal of Medicine, kolekciu časopisov Top Medical Collection či službu online výpožičiek e-kníh Bookport, ktorá obsahuje viac ako 900 titulov z oblasti medicíny nielen z vydavateľstva Grada. Prístup k týmto a ďalším e-zdrojom ponúkame po bezplatnej a jednoduchej online registrácii.

Zdravotníckym pracovníkom tiež ponúkame možnosť školenia či workshopu k práci s elektronickými informačnými zdrojmi CVTI SR a základom expertného vyhľadávania. V prípade záujmu tiež radi uzatvoríme s lekárskymi knižnicami dohodu o spolupráci a začleníme ju tak do našej rozrastajúcej siete partnerských knižníc. V rámci spolupráce zabezpečíme celoživotné vzdelávanie zamestnancov lekárskych knižníc, a to prostredníctvom kurzov realizovaných CVTI SR.

V prípade otázok kontaktuje helpdesk: +421 2/222 001 34 alebo kniznica@cvtisr.sk

Medicínske e-zdroje
New England Journal of Medicine (NEJM)

Popredný lekársky časopis. Sprístupňuje recenzované články a interaktívny klinický obsah určený lekárom, výskumníkom a pedagógom.
NEJM Catalyst

Recenzovaný časopis urýchľujúci transformáciu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Vysvetľuje ako majú byť poskytované, organizované a financované zdravotnícke služby.
NEJM Catalyst

Inovatívne originálne výskumy a svieže, odvážne nápady v oblasti navrhovania klinických testov, štúdií a klinického rozhodovania.
NEJM Journal Watch

Časopis pre praktických lekárov, sestrám a zdravotníckemu personálu. Zhrnuté výskumy sú doplnené o komentáre lekárovej z dennej praxe.
Wolters Kluwer Ovid

Databáza vedeckých informácií z oblasti medicíny a zdravotníctva pre profesionálov, vedcov, výskumných pracovníkov a študentov.
Top Medical Collection

Kolekcia popredných medicínskych časopisov z oblasti pediatrie, mikrobiológie, endokrinológie, nefrológie, psychiatrie, experimentálnej medicíny a reprodukcie.
Lippincott Williams and Wilkins

Databáza poskytujúca prístup do 255 titulov časopisov z oblasti medicíny vydavateľstva Lippincott Wiliams & Wilkins.
PubMED

Databáza z oblasti medicíny knižnice U.S. National Library of Medicine. Obsahuje odkazy na články z oblasti biomedicíny.
JAMA Network

Prestížny medicínsky časopis vychádzajúci od roku 1883. V rámci JAMA Network združuje ďalších 12 časopisov (10 špecializovaných a 2 voľne dostupné tituly).
Multidisciplinárne e-zdroje obsahujúce informácie z medicíny
Bookport

Služba e-výpožičiek e-kníh vydavateľstva Grada Publishing a iných v českom jazyku. Literatúra z oblasti medicínny, techniky, počítačov, spoločenských vied, ekonomiky, osobnostného rozvoja a beletrie.
SpringerLink (eJournals)

Databáza elektronických časopisov kníh z oblasti vedy, techniky, medicíny, spoločenských a humanitných vied.
SpringerNature (eBooks, eJournals)

Plnotextová databáza 87 časopisov z oblasti biomedicíny.
ProQuest (eJournals)

Obsahuje rôzne typy dokumentov z celého sveta. Zahŕňa špecializovanú sekciu pre strednú a východnú Európu, vrátane českých a slovenských publikácií.
DeGruyter (eBooks)

Zbierka e-kníh z oblasti vedy, techniky, strojárstva, matematiky, spoločenských a humanitných vied.
ScienceDirect (eJournals)

Plnotextová multidisciplinárna vedecká databáza, obsahuje texty z oblasti medicíny, techniky, ekonomiky, technických, prírodných i ekonomických vied.
Wiley Online Library (eBooks, eJournals)

Plnotextová databáza časopisov z oblasti prírodných vied, medicíny, technických, spoločenských, humanitných vied a medicíny.
JoVe (sekcia Research – Biology)

Recenzovaný indexovaný časopis venovaný biologickým, medicínskym, chemickým a fyzikálnym výskumom publikovaných vo forme videa.
Taylor & Francis

Plnotextová databáza časopisov a kníh. Pokrýva širokú škálu disciplín, vrátane humanitných a spoločenských vied, behaviorálnej vedy, práva, prírodných vied, technológií a medicíny.
Zdieľaj: