Journal Citation Reports (Web of Science)

Zoznam indexovaných časopisov v bibliografickej a citačnej databáze Web of Science je dostupný v rámci jej služby JCR – Journal Citation Reports (pre vzdialený prístup použite údaje, ktorými ste registrovaný vo vedeckej knižnice CVTI SR).

Tematická oblasť JCR „Clinical Medicine“ obsahuje 59 kategórií podľa lekárskych špecializácií (uvedené nižšie), v rámci ktorých sú časopisy zaradené do kolekcií/indexov (editions):

 • SCIE (Science Citation Index Expanded) – hlavný index pre časopisy z oblasti prírodných vied, techniky, medicíny a poľnohospodárstva. Tieto časopisy spĺňajú prísne kritériá kvality, majú impakt faktor.
 • AHCI (Arts & Humanities Citation Index) – hlavný index pre umenie a humanitné vedy.
 • SSCI (Social Sciences Citation Index) – hlavný index pre spoločenské vedy.
 • ESCI (Emerging Sources Citation Index) – časopisy s potenciálom zaradenia do niektorej z hlavných indexov (SCIE, SSCI, AHCI). Tieto časopisy však momentálne spĺňajú len niektoré, ale nie všetky kritériá pre zaradenie do hlavných indexov.

Tematická oblasť JCR Clinical medicine obsahuje 59 kategórií (podľa špecializácií):

 • ALLERGY
 • ANDROLOGY
 • ANESTHESIOLOGY
 • AUDIOLOGY & SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY
 • BEHAVIORAL SCIENCES
 • CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS
 • CLINICAL NEUROLOGY
 • CRITICAL CARE MEDICINE
 • DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE
 • DERMATOLOGY
 • EMERGENCY MEDICINE
 • ENDOCRINOLOGY & METABOLISM
 • ENGINEERING, BIOMEDICAL
 • GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY
 • GENETICS & HEREDITY
 • GERIATRICS & GERONTOLOGY
 • HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES
 • HEALTH POLICY & SERVICES
 • HEMATOLOGY
 • IMMUNOLOGY
 • INFECTIOUS DISEASES
 • INTEGRATIVE & COMPLEMENTARY MEDICINE
 • MATERIALS SCIENCE, BIOMATERIALS
 • MEDICAL ETHICS
 • MEDICAL INFORMATICS
 • MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY
 • MEDICINE, GENERAL & INTERNAL
 • MEDICINE, LEGAL
 • MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL
 • NEUROIMAGING
 • NEUROSCIENCES
 • NURSING
 • NUTRITION & DIETETICS
 • OBSTETRICS & GYNECOLOGY
 • ONCOLOGY
 • OPHTHALMOLOGY
 • ORTHOPEDICS
 • OTORHINOLARYNGOLOGY
 • PATHOLOGY
 • PEDIATRICS
 • PERIPHERAL VASCULAR DISEASE
 • PHARMACOLOGY & PHARMACY
 • PRIMARY HEALTH CARE
 • PSYCHIATRY
 • PSYCHOLOGY, CLINICAL
 • PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH
 • RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING
 • REHABILITATION
 • REPRODUCTIVE BIOLOGY
 • RESPIRATORY SYSTEM
 • RHEUMATOLOGY
 • SPORT SCIENCES
 • SUBSTANCE ABUSE
 • SURGERY
 • TOXICOLOGY
 • TRANSPLANTATION
 • TROPICAL MEDICINE
 • UROLOGY & NEPHROLOGY
 • VIROLOGY
Zdieľaj: