Venujete sa technike? Zoznámte sa so špecializovanou databázou

Plné texty,  z tak trendových oblastí ako sú elektrotechnika, informatika či ďalšie technické odbory, poskytuje aj jedna zo špecializovaných odborných databáz. Aktuálne tréningové školenia môžu byť vhodnou pomôckou ako spoznať jej možnosti a pracovať s ňou čo najefektívnejšie.  

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) aktuálne centrálne zabezpečuje prístup do deviatich databázových titulov. Spomínaná databáza je jednou z nich.   

Databáza IEEE Xplore Digital Library poskytuje prístup k odbornej literatúre – k plným textom –  z oblasti elektrotechniky či informatiky Zameriava sa aj na iné technické odbory ako doprava, biomedicína, strojárenstvo, optika a podobne.

Aktuálne poskytovateľ databázy, Spoločnosť EBSCO, pripravila sériu tréningových školení, ktoré ju používateľom ešte konkrétnejšie priblížia. „Určené sú pre vedcov a študentov všetkých stupňov štúdia technických odborov. Séria školení bude pozostávať zo štyroch webinárov na rôzne témy. Komunikovať sa bude v anglickom jazyku,“ konkretizuje Katarína Muráňová, z Odboru podpory otvorenej vedy a výskumu CVTI SR.

Ako doplnila, CVTI SR, ktoré zabezpečuje centralizovaný prístup k databázovým titulom, pozýva využiť príležitosť od poskytovateľa tejto špecializovanej databázy a vybrať z nasledovných tréningových školení:  

  • Advanced Searching in IEEE Xplore

Popis:  Odborníci predvedú svoje vyhľadávacie stratégie a možnosti pokročilého vyhľadávania, spôsob identifikácie kľúčových slov a synoným, používanie booleovských operátorov a špeciálnych znakov vo vyhľadávaní. Webinár pomôže študentom zorientovať sa v zdrojoch informácií databázy IEEE a zvoliť si vhodnú tému pre svoju záverečnú prácu, taktiež predstaví aktuálne trendy vo výskume v oblasti technológií.
Dátum a čas: 28. september 2021 o 14:30

Registrácia: https://registerieeexplore.wufoo.com/forms/wvr09yr0yilozr/

  • Hi-Tech Landscape from IEEE Xplore

Popis: Tipy, ako je možné v databáze IEEE vyhľadávať informácie o organizáciách a výskumníkoch v technologických oblastiach; čo publikuje konkurencia; informácie o konferenciách a časopisoch pokrývajúcich konkrétne oblasti záujmu.

Dátum a čas: 30. september 2021 o 15:00

Registrácia: https://registerieeexplore.wufoo.com/forms/wligty1xhm73e/

  • How to Publish with IEEE

Popis: Informácie ako publikovať v IEEE s cieľom dosiahnuť vyššiu viditeľnosť a dôveryhodnosť výskumu. Tipy pre autorov ako napísať kvalitný vedecký článok, zvoliť si vhodný časopis alebo konferenčný príspevok v rámci databázy IEEE, informácie o procese recenzného hodnotenia a hlavné dôvody odmietnutia dokumentov

Dátum a čas: 6.október 2021 o 10:00

Registrácia: https://registerieeexplore.wufoo.com/forms/w1kzc1ly0i8uwy9/

  • Publish Open Access with IEEE

Popis: Predstavenie možností a spôsobu publikovania v IEEE formou otvoreného prístupu (Open Access)
Dátum a čas: 7.október 2021 o 15:00

Zdieľaj: