Štúdium či prax v medicíne. Dočasne sú k dispozícii dve nové odborné databázy

Ponuka elektronických informačných zdrojov sa aktuálne rozšírila. Približne do polovice októbra je možné využiť dve vysokošpecializované medicínske databázy.

Centrum vedecko-technických informácií SR (SR) na základe spolupráce s vydavateľstvom Wolters Kluwer sprístupňuje databázu plných textov aj pomocníka pre klinické rozhodovanie.       

CVTI SR rozširuje svoju ponuku medicínskych e-zdrojov vydavateľstva Wolters Kluwer o dve databázy s dočasným prístupom.  Prínosom sú tak pre štúdium medicíny, ako aj pre klinickú prax.

Konkrétne ide o databázu Health Library. Je intuitívnym a interaktívnym prístupovým bodom k plným textom, videám, obrázkom pre štúdium aj prax v oblasti medicíny. Druhou je databáza 5Minute Clinical Consult. Spája knižný obsah s nástrojmi na podporu klinického rozhodovania. Hodnotným zdrojom informácií je lekárom a zdravotníkom v klinickej praxi. Pomáha určiť diagnózu a liečbu najbežnejších stavov.

Odborná, ale aj široká verejnosť môže databázový prístup využiť do 13.10.2021

Zdieľaj: