Stretnutie partnerov medzinárodného projektu EODOPEN zamerané na diskusiu o otázkach autorských práv a zdieľanie osvedčených postupov v oblasti digitalizácie

V Lisabone sa v dňoch 12. a 13. mája 2022 uskutočnilo prvé popandemické stretnutie partnerov medzinárodného projektu EODOPEN. Národná knižnica Portugalska privítala takmer 50 účastníkov zo 17 inštitúcií z 12 európskych krajín. Keďže sa podujatie konalo tesne po 15. výročí služby eBooks on Demand (EOD), sieť knižníc EOD a partneri projektu EODOPEN mali skvelú príležitosť diskutovať o doterajšom pokroku a zosúladiť sa s pripravovanými aktivitami.

Stretnutie sa začalo rokovaniami jednotlivých pracovných skupín. Zasadnutie skupín WG5 a WG6 sa zameralo na otázky autorských práv a digitalizáciu materiálov s dôrazom na analýzu výstupných formátov.  Účastníci  boli informovaní o stave implementačných prác v oblasti softvéru na vysporiadanie autorských práv a o spôsoboch implementácie posledných metadátových schém a štandardov, a ich možné začlenenie do systému folio.

Nasledovala diskusia pracovnej skupiny WG4. Garantami zo Slovinskej národnej knižnice boli predstavené najnovšie výsledky v oblasti testovania kvality jednotlivých OCR produktov, do ktorého sa zapojili všetci projektoví partneri. Porovnanie výsledkov bude základom pre identifikáciu osvedčených postupov v oblasti digitalizácie, ktoré pomôžu každému partnerovi zlepšiť technické procesy a vytvoriť rôzne formáty pre používateľov mobilných zariadení, ako aj pre zrakovo znevýhodnených a slabozrakých ľudí.

Poobedňajší program stretnutia sa začal oficiálnym otvorením a privítaním spolu s krátkym prehľadom služby eBooks on Demand, ktorá už 15 rokov funguje ako nezávislá sieť 38 knižníc z celej Európy.

Od začiatku služby EOD, od roku 2007, bolo zdigitalizovaných a sprístupnených takmer 36 000 kníh (dokopy viac ako 5 miliónov strán). Bolo tiež vytvorených viac ako 2 000 knižných dotlačí, ktoré sú v súčasnosti dostupné v internetovom obchodnom portáli Amazon.

Silvia Gstrein, koordinátorka siete EOD Network a projektu EODOPEN z Univerzitnej knižnici v Innsbrucku, uviedla: „Bolo pre mňa veľkým potešením sa po dva a pol roku opäť fyzicky stretnúť a podeliť sa o skúsenosti tvárou v tvár. 15 rokov služby EOD a rastúce počty objednávok sú dôkazom, že bude aj naďalej dôležitou súčasťou knižničných služieb.“

Po prierezovom reporte služby EOD nasledovala prezentácia Moravskej zemskej knižnice v Brne, zameraná na projekt PERO OCR. Cieľom projektu je vytvoriť nástroje, ktoré umožnia lepší prístup k digitalizovaným historickým dokumentom a rukopisom pomocou automatického spracovávania na úrovni plnotextového vyhľadávania.

Tímy z Maďarskej národnej knižnice a Švédskej národnej knižnice počas ďalšej prezentácie zhrnuli informácie o spôsoboch a aktualizovaných podmienkach spolupráce medzi EUIPO (Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo) a pripravovaných národných workshopoch o vysporiadaní autorských práv.

Stretnutie partnerov EODOPEN pokračovalo nasledujúci deň workshopom Univerzity Mikuláša Kopernika v Toruni v Poľsku, zameranom na platformu prezentácie virtuálnych digitálnych zbierok Omeka S.

Predstavili aj komunitné digitálne laboratórium, ktorého zámerom je zapojiť verejnosť do procesov digitalizácie. Návštevníci laboratória si tak budú vedieť sami digitalizovať svoje vlastné materiály, napr. rodinné archívy, staré fotografie alebo súkromné zbierky, ktoré sú tiež súčasťou kultúrneho dedičstva.

Pod záštitou Univerzitnej knižnice v Tartu v Estónsku nasledovala prezentácia o marketingových činnostiach projektu EODOPEN, za účelom vzájomnej inšpirácie a šírenia dobrej praxe. V prezentácii boli vyhodnotené najúspešnejšie marketingové kampane v rámci celej sieti EODOPEN, v rámci ktorej boli prezentované aj viaceré kampane CVTI SR.

Na záver partneri z knižnice z Univerzity v Innsbrucku v Rakúsku predstavili projekt Zeit.shift – tirolské noviny s aspektmi občianskej vedy. Stretnutie bolo zakončené záverečnou diskusiou, vyhodnotením výsledkov a rozdelením nových úloh.

Ďalšie stretnutie partnerov projektu je naplánované na september a uskutoční sa v Univerzitnej knižnici v Greifswalde v Nemecku.

EODOPEN (eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens) je štvorročný projekt, ktorý je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Kreatívna Európa a podprogramu Kultúra. Jedným z hlavných cieľov projektu online sprístupnenie kníh z 20. a 21. storočia. Partnermi projektu sú inštitúcie z Rakúska, Estónska, Česka, Poľska, Slovenska, Nemecka, Portugalska, Maďarska, Švédska, Slovinska a Litvy. Celkový rozpočet projektu je približne 4 milióny Euro. Viac informácií o projekte nájdete na: http://eodopen.eu/


#eodopen #creativeeurope │ https://www.youtube.com/watch?v=STyH_KOD7ZI https://nvk.cvtisr.sk/projekty/eodopen/

Stretnutie partnerov medzinárodného projektu EODOPEN zamerané na diskusiu o otázkach autorských práv a zdieľanie osvedčených postupov v oblasti digitalizácie

foto: https://eodopen.eu

Zdieľaj:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.