Rozšírený pohľad na medicínu. Novým zdrojom informácií je ďalší prestížny časopis

Medicína „žije“  z nových a relevantných poznatkov. Slovenskí lekári, výskumníci i pedagógovia majú k dispozícii nový zdroj informácií. Venuje sa najmä otázkam klinických testov. A je súčasťou silného obsahu najstaršieho a najpoprednejšieho vedeckého časopisu.

Vedecká knižnica Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) rozšírila portfólio svojich elektronických zdrojov v skupine The New England Journal of Medicine (NEJM) o najnovší recenzovaný časopis NEJM Evidence.    

„Zdravotníctvo považujeme v našej knižnici za kľúčovú oblasť a portfólio elektronických informačných zdrojov z oblasti medicíny neustále rozširujeme. Naposledy to bola kolekcia medicínskych časopisov Top Medical Collection. Naše e-zdroje sme obohatili aj o najstarší a jeden z najpoprednejších medicínskych časopisov The New England Journal of Medicine (NEJM). Vydáva ho Massachusetts Medical Society. Obsahuje vysokokvalitné recenzované články, ale aj  interaktívny a multimediálny obsah či informácie z biomedicínskej vedy a klinickej praxe pre lekárov, výskumníkov i pedagógov,“ približuje Dávid Barankoz Odboru knižnično-informačných služieb, vedeckej knižnice CVTI SR. 

Ako však dodáva NEJM prináša i ďalšie špecializované časopisy v rámci NEJM Group. Vedecká knižnica CVTI SR zabezpečila svojim používateľom bezplatný prístup do NEJM Journal Watch a NEJM Catalyst. No najnovšie – od 1.6. 2022 – sprístupnila aj novinku NEJM Evidence.

NEJM Evidence je najnovší recenzovaný časopis v rámci NEJM Group. Vychádza v online forme na mesačnej báze od januára 2022. Články prinášajú inovatívne, originálne výskumy. Svieže a odvážne nápady v oblasti navrhovania klinických testov, štúdií a klinického rozhodovania. „Klinický výskum je naozaj komplexná záležitosť. Pomôžeme čitateľom pochopiť, ako sú klinické testy pripravované, realizované, analyzované a ako ovplyvňujú prax,“ uviedol vo svojich vyjadreniach Jeffrey M. Drazen, šéfredaktor časopisu.

NEJM Evidence tak ponúkne zákulisný pohľad na klinické testy a odpovie na otázky:

  • Ako sú klinické testy pripravované a realizované?
  • Ako sú hodnotené dôkazy získane prostredníctvom testov?
  • Aké sú najnovšie štatistické metódy a typy dát?

„V rozširovaní portfólia medicínskych e-zdrojov pokračujeme. Na jeseň tohto roku predstavíme nový medicínsky časopis, ktorý rovnako ako NEJM, patrí medzi tie najprestížnejšie na svete,“ spomína Baranko.

Prístup k časopisu NEJM a ďalším elektronickým informačným zdrojom CVTI SR je dostupný bezplatne. Postačuje rýchla a jednoduchá online registrácia.

Všetky dostupné e-zdroje CVTI SR sumarizuje ich katalóg.

Rozšírený pohľad na medicínu. Novým zdrojom informácií je ďalší prestížny časopis 

Zdieľaj:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.