Študovňa CVTI SR – všeobecná študovňa

Služby študovne môžu využívať iba registrovaní používatelia CVTI SR s platným knižničným pasom.
V študovni je WIFI pripojenie. 

Všeobecná študovňa ponúka:

 • vyše 15 000 dokumentov vo voľnom výbere,
 • vyše 1 000 titulov tlačených odborných a vedeckých periodík
 • 18 študijných miest + 4 počítačové študijné miesta s prístupom na internet
 • počítačovú stanicu pre nevidiacich a slabozrakých.

Fond študovne obsahuje najmä:

 • základné príručky a diela zo všetkých oblasti vedy,
 • odborné encyklopédie a slovníky,
 • jazykové slovníky,
 • základnú študijnú literatúru z oblasti technických, prírodných a spoločenských vied,
 • všetky tituly vedeckých a odborných domácich periodík,
 • vedecké a odborné zahraničné periodiká z oblasti vedy, techniky, matematiky, fyziky, chémie, stavebníctva, strojárstva, architektúry…
 • vybrané populárno-náučné tituly domácej produkcie získavané na základe zákona o povinných výtlačkoch,
 • domácu dennú tlač,
 • dokumenty DK ZSVTS

Fond je uložený tematicky a sprístupnený formou voľného výberu.

Poskytované služby:

Kontakt
Lamačská cesta 7315/8A
840 05  Bratislava
1. poschodie

Zdieľaj: