Študovňa CVTI SR – študovňa špeciálnej literatúry

Študovňa špeciálnej literatúry ponúka:

  • normy, patenty, firemnú literatúru,
  • dokumenty depozitných knižníc OECD, EBOR, WIPO a EÚ,

Fond študovne obsahuje:

Poskytované služby:

  • prezenčné výpožičky dokumentov,
  • poradenské, rešeršné, informačné a konzultačné služby,
  • prístup do vybraných elektronických informačných zdrojov z oblasti patentových informácií
  • prístup do online knižnice OECD – OECDiLibrary, ktorá obsahuje plnotextové knihy, periodiká a OECD štatistiky členené do 20 tematických skupín.

Kontakt
Lamačská cesta 7315/8A
811 04  Bratislava
1. poschodie

Zdieľaj: