Študovňa CVTI SR na STU

Študovňa sa nachádza v spoločných priestoroch Slovenskej chemickej knižnice a je prevádzkovaná v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou. Vstup do študovne je povolený registrovaným používateľom CVTI SR s platným knižničným pasom.

V študovni sa nachádza dostatok miest na nerušené individuálne štúdium a 24 pracovných počítačov s prístupom na internet. Berieme tiež ohľad na potreby študentov, ktorí hľadajú miesta na skupinovú prácu. Časť priestoru je preto vyhradená pre tímové štúdium, projekty, či zadania. Nebojte sa využiť magnetickú tabuľu na spoločný brainstorming. V prípade, že potrebujete oddych, alebo len preferujete štúdium v komforte, neváhajte sa prikryť dekou v pohodlných kreslách a tulivakoch. Vo foyeri sa tiež môžete občerstviť čerstvou kávou a čajom.

Ak potrebujete pomôcť s vyhľadávaním informácií, alebo máte len otázky či pripomienky, v študovni sú neustále k dispozícii naši ochotní knihovníci.

Poskytované služby:

  • vstup do virtuálnej študovne, ktorá obsahuje výber z fondu CVTI SR
  • vstup do elektronických informačných zdrojov
  • poradenské a konzultačné služby
  • asistované rešerše
  • kopírovanie, skenovanie a tlačenie na samoobslužnom multifunkčnom zariadení
  • prístup k PC a internetu
  • wi-fi pripojenie
  • zapožičanie tabletov

Otváracie hodiny
Pondelok až piatok 8:00 – 14:00 (v čase výučbovej časti semestra od pondelka do štvrtka predĺžené až do 17:00)
https://schk.fchpt.stuba.sk/otvaracie-hodiny/

Kontakt
Radlinského 9
812 37 Bratislava 1

Zdieľaj: