Webinár│Prečo potrebujeme trvalé identifikátory?

Pozývame Vás na webinár venovaný problematike trvalého zviditeľnenia výstupov výskumu a súvisiacej problematike, ktorý sa uskutoční  1.6.2022 13.00 – 14.00 hod. pod  názvom:

Prečo potrebujeme trvalé identifikátory?

Čo má vedieť výskumník a vydavateľ vedeckého časopisu o trvalých identifikátoroch: perzistentné identifikátory (PID) zohrávajú ústrednú úlohu v ekosystéme manažmentu výskumných dát, umožňujú jedinečnú identifikáciu digitálnych entít a poskytujú spôsob trvalého odkazovania na entity. Sú neoddeliteľnou súčasťou zviditeľňovania vedy prostredníctvom Open Science. Prispievajú k zviditeľneniu a trvalej dostupnosti výstupov výskumu, k jednoznačnej identifikácií výskumníkov alebo objektov intelektuálneho obsahu. Umožňujú úspešnú realizáciu porovnávacích analýz elektronických informačných zdrojov, sú súčasťou budovania bibliometrických citačných databáz, sú spojené s medzinárodnými projektami (napríklad OpenCitation Corpus, OpenAIRE, Creative Commons, projekt FAIRsFAIR alebo European Open Science Cloud) a takisto s problematikou webovej archivácie. Prispievajú k zlepšeniu akademickej komunikácie. PID majú svoje využitie aj pri ponuke zaujímavých služieb, napríklad v boji proti plagiátorstvu.

Trvalé identifikátory sú súčasťou budovania dlhodobej infraštruktúry pre digitálne uchovávanie výskumu.

Je potrebné o nich vedieť čo najviac – ich potenciál sa zhodnotí zdieľaním a spoluprácou čo najväčšieho počtu subjektov.

Webinár je určený  publikujúcim autorom, redaktorom vedeckých časopisov, informačným pracovníkom a všetkým, ktorým záleží na profesionálnom zviditeľňovaní a zdieľaní vedeckých poznatkov na medzinárodnej úrovni.  

Prezentuje: Simona Hudecová

Link na živé vysielanie pre účastníkov: https://video.nti.sk/live?219639YCQ5LK4A79

Zdieľaj:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.