Zorientujte sa vo svete vedeckej komunikácie a vedeckého publikovania

Byť zorientovaný je kľúčom k správnym krokom, k správnym riešeniam a tiež k správnym informáciám. Platí to aj pre proces vedeckej komunikácie.

Ako vedecké informácie správne hľadať, zviditeľňovať a využívať? To všetko zistíte v pripravenom kurze s odborníkmi z Centra vedecko-technických informácií (CVTI SR).   

Teoretické informácie aj praktické cvičenia k problematike elektronických informačných zdrojov čakajú vedcov, knihovníkov, ale aj ďalších záujemcov v tematickom kurze.

Odbor podpory otvorenej vedy a výskumu CVTI SR pripravil kurz Elektronické informačné zdroje pre vedu – Publikačný poradca. Organizovaný bude prezenčnou formou, prebiehať počas troch dní:

1. deň – 24. 05. 2022 (utorok), od 09:00 do 16:00 h (sídelná budova CVTI SR v Bratislave)

2. deň – 25. 05. 2022 (streda), od 09:00 do 16:00 h (sídelná budova CVTI SR v Bratislave)

3. deň – 26. 05. 2022 (štvrtok), od 09:00 do 13:30 h (sídelná budova CVTI SR v Bratislave)

„Kurz k téme elektronických informačných zdrojov vo forme prednášok a praktických cvičení pokrýva témy siahajúce od histórie vedeckej komunikácie, cez typy elektronických informačných zdrojov a vyhľadávanie v nich, citovanie a prácu s citačnými manažérmi. Neobchádzame ani  jednoznačné identifikátory, problematiku písania vedeckého článku, recenzného konania, výberu vhodného časopisu vrátane rád, ako sa vyhnúť pochybným vydavateľom. Venovať sa budeme vedeckej a publikačnej etike, autorským právam, hodnoteniu vedy a výskumu. ‚Otvoríme‘ tému otvorenej vedy, viditeľnosti. vedy, e-science, manažmentu výskumných dát. Riešiť budeme aj otázku archivácie a repozitárov, až po budúcnosť knižníc v digitálnom veku,“ detailne špecifikuje zameranie kurzu Eva Hollá, z CVTI SR.

Učebnou predlohou pre kurz EIZ je publikácia Sprievodca svetom vedeckého publikovania. Záujemcovia ju majú dostupnú tiež na stiahnutie.  

Účasť na vzdelávaní je bezplatná. Kurz je určený len pre prihlásených účastníkov.Počet účastníkov na vzdelávanie je limitovaný. Maximálne 15 účastníkov. S registráciou tak neváhajte.

Všetky bližšie informácie sú dostupné na webovej stránke CVTI SR k elektronickým informačným zdrojom.


Elektronické informačné zdroje pre vedu – Publikačný poradca

 1. deň – 24. 05. 2022 (utorok), od 09:00 do 16:00 h (sídelná budova CVTI SR v Bratislave)

2. deň – 25. 05. 2022 (streda), od 09:00 do 16:00 h (sídelná budova CVTI SR v Bratislave)

3. deň – 26. 05. 2022 (štvrtok), od 09:00 do 13:30 h (sídelná budova CVTI SR v Bratislave)

registrácia

Zdieľaj:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.