Transformačná dohoda medzi CVTI SR a IEEE: publikovanie v režime open access

Centrum vedecko-technických informácií SR a Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) uzavreli transformačnú dohodu na roky 2023 až 2026, na základe ktorej môžu autori z vybraných inštitúcií v SR sprístupňujúcich databázu IEEE Xplore Digital Library publikovať články v určených časopisoch daného vydavateľa v režime open access bez úhrady poplatku APC.


Transformačnú dohodu umožňujúcu publikovanie v režime otvoreného prístupu má CVTI SR uzavretú aj s vydavateľom Springer Nature.

Zdieľaj:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.