Aj knižnica v Bardejove vyberie „svoje top“. Významné regionálne tituly dostanú digitálnu podobu

Knižný skener ďalej putuje po Slovensku a digitalizuje fondy verejných knižníc. Vzácne dokumenty vďaka, ktorým spoznávame život daných regiónov sa menia aj na elektronické. Ich fyzická podoba sa uchová pre budúce generácie a virtuálne prostredie ich jednoduchšie rozšíri medzi laikov aj odborníkov. Veda a výskum daného regiónu tým len získava.

Digitalizáciu fondov verejných knižníc realizuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) bezplatne v rámci aktivít konzorcia Knižnice pre Slovensko a knižný skener „hlási“ ďalšiu zastávku – Okresná Knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove.   

Konzorcium Knižnice pre Slovensko (KPS) aktívne podporuje rozvoj verejných knižníc na Slovensku a vzdelávanie zamestnancov v knižniciach. Kľúčovou aktivitou je od začiatku fungovania konzorcia aj digitalizácia dokumentov vybraných z fondov verejných knižníc. Už druhý rok tak cestuje po našich knižniciach knižný skener. Nedávno sa úspešne zdigitalizoval fond z Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave. Aktuálne smeruje do Okresnej knižnice Dávida Gutgesela v Bardejove.   

 „Zamestnanci digitalizačného pracoviska CVTI SR zaškolili našich kolegov v knižnici do procesu skenovania  bez problémov. Skener využijeme na digitalizáciu najmä regionálnych periodík.

Pôjde napríklad o Kultúrny spravodaj (1971-1977), Spravodaj Bardejova (1978-1982), Spravodajca Bardejov (1983-apríl 1999). Elektronickú podobu získa aj Mozaika, informačno-formačný dvojtýždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Egídia v Bardejove, ktorý obsahuje mnoho vzácnych informácii o histórii Bardejova a jeho kultúrnych pamiatkach,“ konkretizujú z bardejovskej knižnice.

Ako doplnili skenovanie potrvá niekoľko mesiacov a spracovanie skenov prebehne už priamo vo vedeckej knižnici CVTI SR.

„Putovný knižný skener zostane aj po tejto digitalizácii na východe Slovenska. Zamieri do Spišského kultúrneho centra a knižnice,“ uvádza Dávid Baranko, koordinátor KPS z CVTI SR. 

Baranko tiež spomenul, že bezplatnú digitalizáciu dokumentov a ich spracovanie ponúka vedecká knižnica CVTI SR v rámci spolupráce s partnerskými knižnicami združenými v konzorciu Knižnice pre Slovensko. V súčasnosti je jeho súčasťou 41 knižníc z celého Slovenska. „Každá z nich získala zo strany CVTI SR možnosť digitalizácie dokumentov zo svojich fondov a ponuku sprevádzkovať virtuálnu knižnicu. Dohodu o spolupráci s CVTI SR môžu knižnice uzavrieť na dobu určitú a knižnici ňou nevznikajú žiadne finančné náklady. Digitalizácia dokumentov zároveň podporuje vedu a výskum konkrétnych regiónoch.“

■  Knižnice pre Slovensko

■  CVTI SR

■  Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove  

Aj knižnica v Bardejove vyberie „svoje top“. Významné regionálne tituly dostanú digitálnu podobu 

Zdieľaj:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.