V knižniciach je stále čo digitalizovať. Navyše to ide aj bezplatne

Slovenské knižnice disponujú hodnotným knižničným fondom. Dokazuje to kultúrne bohatstvo tak regiónov, ako aj celej krajiny. Možnosť bezplatnej digitalizácie vybraných titulov využilo už niekoľko knižníc a záujem majú ďalšie.     

Aktuálne aj Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Službu bezplatnej digitalizácie využije ako súčasť konzorcia Knižnice pre Slovensko. Tento projekt Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) spája dnes už 38 knižníc. 

„V prvej časti procesu dostane digitálnu podobu 448 kníh z nášho fondu a 20 ročníkov periodika Zvolenské noviny. Zdigitalizovaný fond bude obsahovať monografie miest a obcí okresov Detva, Krupina a Zvolen, pamätnice škôl, závodov a kultúrnych inštitúcií z týchto regiónov. Chýbať nebudú ani diela o regionálnych osobnostiach. Spomenúť môžeme Mateja Bela, Ľudovíta Štúra, Andreja Sládkoviča, Andreja Kmeťa, Teréziu Vansovú, Jozefa C. Hronského. Zdigitalizovaný fond doplnia historické povesti z okolitých miest a hradov, životopisné publikácie o spisovateľoch a významných osobnostiach, diela regionálnych autorov,“ konkretizuje Milota Torňošová, riaditeľka Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene.

Knihy sú písané v slovenskom, ale aj v českom jazyku a majú predovšetkým regionálny charakter. Užitočné informácie tu nájdu používatelia z regiónu, ale aj z celého Slovenska. Využijú ich v rámci štúdia, písania vedeckých prác alebo článkov s regionálnou tematikou.

„V prípade Zvolenských novín pôjde o zdigitalizovanie spolu 20 ročníkov periodika. Konkrétne od roku 1993 až do roku 2011. Na ďalšiu digitalizáciu sme vybrali aj iné noviny. Napríklad Náš kraj, Zvolensko-podpolianske noviny, Hontianske noviny, Slatina, Hučava, Podpoliansky strojár, Budčiansky spravodaj a ďalšie,“ spomína Torňošová. 

Ako doplnila pôvodné fyzické dokumenty nebudú voľne dostupné. Nahradia ich digitálne kópie vytvorené CVTI SR. Používatelia dostanú k dispozícii primárne digitálny dokument na prezeranie. Prípadne budú mať možnosť vytvoriť si jeho kópiu v priestoroch knižnice. Originál sa tak nutne nebude musieť vypožičiavať. Bude lepšie chránený a zachová sa ako konzervačný výtlačok. Digitálna forma dokumentu umožní používateľovi ľahšie a rýchlejšie vyhľadávanie potrebných informácií.

,,Možnosť bezplatnej digitalizácie dokumentov a ich spracovania poskytuje CVTI SR v rámci spolupráce s partnerskými verejnými knižnicami. V súčasnosti máme do konzorcia Knižnice pre Slovensko (KPS) zapojených 38 verejných knižníc z celého Slovenska. Každá z nich získala zo strany CVTI SR možnosť digitalizácie dokumentov zo svojich fondov a ponuku sprevádzkovať virtuálnu knižnicu,“ približuje Dávid Baranko z CVTI SR.

Ako spomenul dohodu o spolupráci s CVTI SR môžu knižnice uzavrieť na dobu určitú a knižnici ňou nevznikajú žiadne finančné náklady.

Knižnice pre Slovensko

Zdieľaj:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.