Digitálne knižnice, vlastné zariadenia, dostupné formáty. CVTI SR bolo súčasťou európskeho prieskumu o využívaní e-kníh

Medzinárodný projekt zameraný na sprístupnenie kníh 20. a 21. storočia v digitálnej podobe, nedávno zhodnotil výsledky svojho dotazníkového prieskumu. Jedenásť zapojených krajín Európy, vrátane Slovenska, zisťovalo rôzne preferencie respondentov pri používaní e-kníh.
Slovenským zástupcom partnerského konzorcia je Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

Medzinárodný projekt EODOPEN (eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens) si v rámci európskeho kontextu zvolil náročnú výzvu. Európanom chce sprístupniť literatúru z 20. a 21. storočia, ktorá sa už nepredáva. Tieto obchodne nedostupné diela nie sú prístupné ani prostredníctvom internetu. K dispozícii sú len fyzicky, a to v knižniciach alebo v kníhkupectvách.

„V rámci aktívnej participácie verejnosti na projekte sa uskutočnil dotazníkový prieskum. Zameraný bol na používanie e-kníh a prebiehal od 20. apríla do 30. júna 2020 v jedenástich krajinách Európskej únie. Okrem dotazníka pre bežných čitateľov e-kníh sa riešil aj špecifický dotazník pre nevidiacich a slabozrakých čitateľov. Otázky v dotazníku cielili na preferencie a želané vlastnosti elektronických kníh, ako aj problémy, s ktorými sa používatelia najčastejšie stretávajú či spôsob, akým získavajú k dokumentom prístup,“ upresňuje Tomáš Fiala z Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), ktoré je jediným slovenským členom medzinárodného partnerského konzorcia projektu.

Ako Fiala konkretizoval, do záverečného vyhodnotenia boli zahrnuté dáta od 1 718 respondentov, ktorí odpovedali aspoň na 80 % otázok dotazníka. Väčšina respondentov patrila do vekovej kategórie 20 až 29 rokov. Z tohto dôvodu najväčšiu skupinu opýtaných tvorili študenti. S menším podielom ich nasledovali zamestnanci knižníc a akademickí pracovníci.

Prieskum ukázal, že viac ako polovica respondentov pristupuje k e-knihám cez služby digitálnych knižníc. Skoro väčšina z nich sťahuje tieto e-knihy do svojich zariadení a číta v offline režime. Najobľúbenejším formátom na čítanie je PDF dokument alebo EPUB. Najčastejšie chcú oslovení v e-knihách vyhľadávať v plných textoch, prehľadávať text alebo si publikáciu stiahnuť a uložiť. 
Digitálne knižnice, vlastné zariadenia, dostupné formáty.  CVTI SR bolo súčasťou európskeho prieskumu o využívaní e-kníh

Zdieľaj:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.