Majte prístup k najnovším vedeckým informáciám. Aktuálne už aj bezplatne

Poznatky z výskumu, významné diela vedeckej literatúry či odborné databázy sú teraz ešte dostupnejšie. Presnejšie, Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), ako inštitúcia pre informačnú podporu vedy a vzdelávania na Slovenku, poskytuje od septembra registráciu používateľa úplne zdarma.

„CVTI SR spustilo 1. septembra 2021 bezplatné registrácie používateľov do knižnice. Stali sme sa tak otvoreným miestom, z ktorého môže každý občan voľne pristupovať nielen k najnovším vedeckým poznatkom, ale aj k najvýznamnejším dielam slovenskej a svetovej vedeckej literatúry. Práve v tejto dobe považujeme za dôležité, aby sa najnovšie vedecké a technické poznatky dostali bez obmedzení k odbornej i laickej verejnosti. Rovnako existujúci čitatelia si môžu bezplatne predĺžiť svoj knižničný pas,“ konkretizuje Tomáš Fiala, vedúci Odboru knižnično-informačných služieb CVTI SR.

Ako ďalej doplnil napríklad elektronické informačné zdroje (EIZ), ku ktorým CVTI SR zabezpečuje prístup na celonárodnej úrovni zahŕňajú, najrenomovanejšie svetové databázy. Určené sú nielen vedeckým pracovníkom či študentom, ale i odbornej a širokej verejnosti.

„Naše portfólio EIZ neustále rozširujeme. Spomenúť môžem napríklad poprednú medicínsku databázu New England Journal of Medicine a online knižnicu Bookport s tisíckami odborných, populárno-náučných aj beletristických kníh v českom jazyku. Zahŕňajú najmä oblasť medicíny, architektúry, techniky, ekonomiky a ďalšie. Prostredníctvom e-výpožičky je možné stiahnuť si ich aj do vlastných  čítacích zariadení.“

Medzi služby, ktoré knižnica CVTI SR ponúka svojim čitateľom patrí vzdialený prístup do elektronických informačných zdrojov (EIZ), študovne s WIFI pripojením a počítačovými študijnými miestami. Vrátane  prístupu ku e-knihám a zbierke voľne dostupnej vedeckej literatúry 20. a 21. storočia projektu EODOPEN

V najbližšej dobe sa plánuje spustiť nový systém online registrácie. Ten ešte viac zjednoduší prístup nových používateľov k službám CVTI SR.

Zdieľaj: