IEEE sympózium: O publikovaní a otvorenom prístupe

Na tomto virtuálnom stretnutí sa autori zoznámia s osvedčenými postupmi pri príprave rukopisu, s procesom predkladania vedeckého článku k posúdeniu a s tipmi ako úspešne publikovať. Autori a členovia akademických inštitúcií sa dozvedia ako získať väčší obsah vďaka publikovaniu v niektorej z open access varianty od IEEE.

Rečníci vás zoznámia s procesom recenzného riadenia a predkladania príspevkov do IEEE časopisov. Zistíte viac o IEEE programoch otvoreného prístupu pre inštitúcie, výskumné stratégie využívajúce IEEE Xplore, IEEE nástrojoch pre autorov a ďalších dôležitých zdrojoch.

Program:

Ako zvýšiť publicitu a dopad výskumu

Tipy a osvedčené postupy, ako zvýšiť šance autora na publikovanie

Na čo sa zameriavajú editorial recenzenti v predkladaných príspevkoch

Časté dôvody na zamietnutie príspevku

Výber správnej publikácie pre váš výskum

Dôvody, prečo zvážiť publikovanie v časopise s otvoreným prístupom 

IEEE možnosti otvoreného prístupu pre autorov a inštitúcie

Pýtajte sa naživo našich odborníkov: Q & A

REGISTRÁCIA

Zdieľaj:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.