Súčasný medicínsky výskum a prax sú ešte dostupnejšie

Potrebujete najaktuálnejšie poznatky z medicíny? Využite aktuálne dostupné rozšírené portfólio elektronických časopisov. Súčasné výskumy aj názory odborníkov nájdete teraz aj vo viac ako v dvoch desiatkach nových titulov uznávaného vydavateľstva.

CVTI SR získalo skúšobný prístup k ešte širšiemu medicínskemu obsahu vydavateľstva Taylor&Francis.

Rozsiahlejší obsah vydavateľstva Taylor&Francis je teraz dostupný v 28 recenzovaných e-časopisov Expert collection. CVTI SR ich aktuálne sprístupňuje formou skúšobného prístupu. Ten potrvá do 19. 12. 2021.

Expert collection pokrýva názory medzinárodne uznávaných odborníkov z oblasti medicíny. Poskytuje informácie o pôvodnom výskume, hodnotení liekov, liečbe, klinických skúškach, ale aj patentových a a technologických hodnoteniach. Dostupné periodiká poskytujú poznatky o tom, kde je súčasný výskum teraz a kam by sa mal uberať.


The Expert Collection 

Expert-Reviews-2022-Title-List 

Expert-Opinions-2022-Title-List 

skúšobný prístup do 19. 12. 2021

Zdieľaj: