Putovný knižný skener pokračuje na svojej ceste. Najväčší záujem je digitalizovať regionálne periodiká

Putovný knižný skener pokračuje vo svojej ceste a digitalizuje. Aktuálne je v ďalšej partnerskej knižnici konzorcia Knižnice pre Slovensko. Tentokrát na východe Slovenska. 

Do konzorcia Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je dnes zapojených už 38 knižníc.  

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou je v poradí už štvrtá knižnica, ktorá využije spoluprácu s CVTI SR a prostredníctvom putovného knižného skenera bude digitalizovať vybranú časť svojho fondu.

Regionálne periodiká si knihovníci vo Vranove nad Topľou v priebehu niekoľkých mesiacov zdigitalizujú sami. Následný postprocessing bude prebiehať už priamo v CVTI SR. 

Zaškolenie knihovníkov do práce so skenerom bolo bezproblémové. ,,Na každom zaškolení, krok po kroku ukážeme, ako postupovať. Pracujeme s nami vypracovaným návodom. Urobíme počiatočné nastavenia, a potom sa už len skenuje. V prípade otázok či problémov so skenovaním sme kolegom kedykoľvek k dispozícii,“ konkretizuje Branislav Jandorf,odborný pracovník digitalizačného pracoviska CVTI SR.

Online podobu dostane viac ako 40 zväzkov týždenníka Vranovské noviny. Zdigitalizované budú aj periodiká a ďalšie týždenníky ako Vranovské Spektrum, Vranovský hlásnik, Región extra, Vranovské novinky či Hanušovské noviny.

Po zdigitalizovaní budú dokumenty dostupné online pre študentov, bádateľov, regionálnych historikov a ďalších, ktorí tu nájdu zaujímavé informácie.  

„Vo všeobecnosti vnímame zo strany knižníc najväčší záujem digitalizovať práve regionálne periodiká a dokumenty. Dôvod je ich neoceniteľná regionálna či historická hodnota,“ pripomína Jandorf.   

Po naskenovaní všetkých periodík putovný knižný skener zostáva na východe Slovenska. Presunie sa do Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave.

Poradie a výber knižníc ovplyvňuje najmä celoslovenská alebo regionálna hodnota ich knižných zbierok. Možnosť bezplatnej digitalizácie dokumentov a ich spracovania poskytuje CVTI SR v rámci spolupráce s partnerskými verejnými knižnicami cez konzorcium Knižnice pre Slovensko (KPS).

Aktuálne jezapojených do konzorcia 38 verejných knižníc z celého Slovenska. Každá z nich získala zo strany CVTI SR možnosť digitalizácie dokumentov zo svojich fondov a ponuku sprevádzkovať virtuálnu knižnicu.

Dohodu o spolupráci s CVTI SR môžu knižnice uzavrieť na dobu určitú a knižnici ňou nevznikajú žiadne finančné náklady.

Knižnice pre Slovensko

Zdieľaj:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.