Prístup do licencovaných e-zdrojov vašej knižnice cez Google Scholar

Používate Google Scholar? Cez Google Scholar sa už dostanete aj do licencovaných e-zdrojov vašej knižnice. Stačí si cez svoj osobný profil v Google Scholar nastaviť svoju knižnicu.

Ako na to:

1. Prihláste sa do svojho účtu na Google Scholar.

2. Na https://scholar.google.com/scholar_settings zájdite na Odkazy knižnice a vyhľadajte svoju vysokú školu.

3. Zaškrtnite a uložte. Úplné texty sa vám zobrazia, pokiaľ ste v internetovej sieti organizácie alebo prihlásený cez vzdialený prístup vašej knižnice.

Zdieľaj:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.