Absenčné výpožičné služby od 10. 2. opäť dostupné

Od 10. 2. 2021 do odvolania bude otvorené pracovisko absenčných výpožičných služieb a registračné pracovisko (okienka) v štandardnej prevádzkovej dobe.

Knižničné služby budú poskytnuté len osobe, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak  táto  osoba  bola  zaočkovaná  proti  ochoreniu  COVID-19  aj  druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo osoba, ktorej  zdravotný  stav  alebo  zdravotná  kontraindikácia  neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19.

Študovne budú zatvorené.

BEZ SANKCIÍ

Počas trvania obmedzeného režimu poskytovania knižnično-informačných služieb nebudeme sankcionovať v termíne nevrátené vypožičané knihy.

V zmysle aktuálneho vývoja pandemickej situácie Vás budeme priebežne informovať o platných zmenách. Veríme, že ako naši používatelia využijete plnohodnotne aspoň tie možnosti, ktoré sú dostupné, a i naďalej Vám budeme takýmto spôsobom nápomocní. ĎAKUJEME Vám za pochopenie.

Zdieľaj:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.