Kurz – Zavádzanie otvoreného prístupu do praxe

Odbor podpory otvorenej vedy aj tento rok pre Vás pripravil kurz Zavádzanie otvoreného prístupu do praxe (tzv. „Úvod do otvoreného prístupu“ ). Kurz je od roku 2017 akreditovaný MŠVVaŠ SR.

Prvý modul – Základy Open Access, v rozsahu 21 hod., sa bude realizovať v termíne od 19. 04. – 23. 04. 2021, denne od 09:00 – 12:45 h, dištančnou formou – t. j. formou webinárov. Kurz je bezplatný a prebieha v slovenskom jazyku. Lektorkami sú odborné pracovníčky CVTI SR. Obsahovo je zameraný na problematiku procesu vedeckej komunikácie, históriu a vývoj otvoreného prístupu, práva a otvorené licencie, presadzovanie otvoreného prístupu a vzdelávanie, ako i dopady otvoreného prístupu na výskum. Každý úspešný absolvent získa osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu. Kurz je určený len pre prihlásených účastníkov.

Informácie ku kurzu sú dostupné na https://openaccess.cvtisr.sk/open-access-kurzy/

Zdieľaj:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.