Odborná literatúra od medicíny, cez techniku až po spoločenské vedy. Navyše v českom jazyku a bezplatne

Nielen dnes chceme aktuálne, ale aj kvalitné a hodnoverné zdroje informácií. Jedinečný obsah celosvetových licencovaných datábáz, dostupných 24/7 prostredníctvom vzdieleného prístupu sa najnovšie rozširuje o ďalšiu viac ako šešťtisícku e-kníh.  

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) ponúka aktuálne aj portfólio elektronických informačných zdrojov českých e-kníh nielen z produkcie vydavateľstva Grada.

CVTI SR ako vedecká knižnica poskytuje svojim registrovaným používateľom výnimočný obsah celosvetových licencovaných databáz cez vzdialený prístup. V rámci týchto databáz majú používatelia k dispozícii veľké množstvo plných textov e-kníh alebo e-časopisov renomovaných zahraničných vydavateľstiev.

„CVTI SR aj v súvislosti s pandémiou COVID-19 dynamicky reaguje na narastajúci záujem o medicínske informácie. Najnovšie ich dopĺňa novou online službou BookPort. Tú zastrešuje vydavateľstvo Grada Publishing. Vďaka tejto službe je odborná literatúra dostupná už i v českom jazyku,“ upresňuje Andrea Lebedová, vedúca oddelenia elektronických publikácií a dát CVTI SR. 

BookPort ponúka neobmedzené čítanie z ponuky viac ako 6 600 e-kníh. Ide o publikácie prevažne z oblasti medicíny, techniky, stavebníctva, architektúry, počítačov, ale tiež poločenských vied a ekonomiky. Spestrením je literatúra zameraná na rozvoj osobnosti a beletria.

„Službu BookPort môžu registrovaní používatelia CVTI SR používať online, ale tiež offline vo svojich tabletoch či čítačkách.  Stiahnuť a čítať je možné až šesť titulov naraz. Navyše pri čítačkách je možné robiť si do e-kníh poznámky či zvýrazňovať text,“ dopĺňa Lebedová.    

Za dynamiku a aktuálnosť celej kolekcie BookPortu hovorí  jej priebežné doplňovanie o novo vydané tituly.

Zdieľaj: