Kroky na ceste k otvorenej vede

Otvorená veda nám umožňuje jednoduchšie pristupovať k najnovším poznatkom výskumu. Zároveň je aj efektívnou možnosťou zdieľania týchto cenných zdrojov informácií.  Ako sa aktuálne táto problematika vyvíja a kam smeruje zhrnie najbližší odborný workshop. No a prečo by nás malo zaujímať verejné financovanie vedeckého publikovania, priblíži odborníčka v tematickom webinári o publikačných poplatkoch.

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) aktívne rieši témy otvoreného prístupu a otvorenej vedy na národnej úrovni. Online podujatia pripravilo pri príležitosti blížiaceho sa Týždňa otvoreného prístupu (25. – 31. 10. 2021).

Počas Týždňa otvoreného prístupu (25. – 31. 10. 2021) sa intenzívnejšie bude hovoriť o prístupe k výsledkom vedy a výskumu či vedeckom publikovaní najmä v odborných kruhoch.

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), ako sídlo národnej Kancelárie pre otvorenú vedu, túto všeobecnú diskusiu konkretizuje dvoma online podujatiami. 

Ako sa vyvíja otvorená veda?

„Aké sú najnovšie trendy a novinky  v oblasti otvorenej vedy u nás aj v Európe? Odpovede na túto otázku budeme hľadať na workshope Aktuálny vývoj otvorenej vedy na Slovensku a v Európe. Johan Rooryck, riaditeľ Koalície S, predstaví aktuálny plán na prechod k úplnému otvorenému prístupu v rámci Plánu S. Martin Svoboda z Národnej technickej knižnice v Prahe priblíži českú cestu k otvorenej vede,“  konkretizuje Silvia Sofianos z Kontaktnej kancelária pre otvorenú vedu v CVTI SR.

CVTI SR pripravuje pre verejnosť aj zoznámenie sa s pojmom občianska veda. Čo účastníkov na kurze – Začnime s občianskou vedou – čaká, povie vo svojej prezentácií Mária Habrmanová z CVTI SR. Podobne praktická bude aj jej kolegyňa Gabriela Fišová. Poradí, ako vydať open access publikáciu.  

Cena za otvorený prístup

K publikovaniu vedeckých článkov otvoreným prístupom vedú rôzne cesty. Pravdepodobne najviac sa diskutuje o tej, ktorá zahŕňa publikačné poplatky – Article Processing Charges (APC).

„Prečo by nás malo zaujímať, koľko z verejných zdrojov platíme za vedecké publikovanie? Čo vieme a čo by sme potrebovali vedieť o APC v slovenskej vede? A ako sa v zahraničí snažia vyčísliť cenu za zlatú cestu k otvorenému prístupu? To sú otázky, ktoré si nielen položíme, ale aj zodpovieme s účastníkmi webináru  Publikačné poplatky (APC) – Aká je cena za otvorený prístup?,“konkretizuje lektorka podujatia Zuzana Stožická. Ako ďalej doplnila bude sa venovať i medzinárodnej iniciatíve Open APC.

Aktuálny vývoj otvorenej vedy na Slovensku a v Európe

(workshop)

27.10.2021 od 9:00 do 12:00

prihlásenie alebo cez Facebook

živé vysielanie

Publikačné poplatky (APC) – Aká je cena za otvorený prístup?

(webinár)

28.10.2021 od 10:00 do 11:00.

živé vysielanie

 Kroky na ceste k otvorenej vede 

Zdieľaj: