Získajte prístup k zahraničnej tlači

Nielen svetové odborné databázy, ale aktuálne aj zahraničná tlač. Ponuka elektronických zdrojov, ktoré poskytuje Centrum vedecko-technických informácií SR (SR) svojim používateľom sa dočasne rozširuje o databázu PressReader.

Databáza PressReader dočasne rozšírila ponuku e-zdrojov CVTI SR. Viac ako 7 000 zahraničných denníkov a populárno-náučných časopisov v 65 jazykoch je zdarma dostupných do 31. 10. 2021.

Tituly sú dostupné priamo v deň ich vydania, a to v plnom rozsahu, rovnako ich tlačená verzia. Archív umožňuje „zalistovať si“ v nich aj spätne. U väčšiny titulov je táto možnosť dostupná do troch mesiacov od ich vydania.  

PressReader nájdete aktuálne v ponuke dočasných e-zdrojov CVTI SR.

Zdieľaj: