Digitálna gramotnosť silnie aj vďaka knihovníkom a knižniciam

Knihovníci dnes poznajú základy jednoduchého programovania, ovládajú podstatu 3D tlače, dokonca vytvárajú zaujímavé drobnosti vypaľovaním do dreva.

Konzorcium Knižnice pre Slovensko je v tomto smere už „silnou značkou“ a lektori z kreatívnej dielne Fablab garantujú, že zoznamovanie sa s digitálnymi technológiami je aj pre knihovníkov, aj ich používateľov zvládnuteľné, intuitívne a navyše zábavné.           

Konzorcium Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) – Knižnice pre Slovensko – nedávno pripravilo pre členské knižnice aktívny týždeň s digitálnymi technológiami. Rozvíjala sa digitálna gramotnosť u knihovníkov aj používateľov knižníc. Týždňové Fablab turné zamierilo na východné Slovensko.

CVTI SR, jeho vedecká knižnica, koordinuje konzorcium Knižnice pre Slovensko (KPS). Členské knižnice nájdeme naprieč Slovenskom, viaceré aj na jeho východe. Východné Slovensko je častou zastávkou tak pre koordinátorov, ako aj lektorov z kreatívnej dielne Fablab. Fablab je špecializovaným pracoviskom CVTI SR. Jeho aktivity cielia na rozvoj digitálnych zručností u širokej verejnosti. A jej lektori sprevádzajú digitálnymi technológiami. V septembri školili knihovníkov z knižníc Košického kraja v Zemplínskej knižnici v Trebišove. Ukázali im základy práce s micro:bitmi, Mbotmi, 3D tlačou a inými technológiami na podporu digitálnej gramotnosti.

„Transformácia verejných knižníc na centrá podpory digitálnej gramotnosti, Industry 4.0 zručností a kreativity si vyžaduje dlhodobú a systematickú prácu. Aj preto sme opäť zavítali na východné Slovensko,“ hovorí Dávid Baranko, hlavný koordinátor konzorcia Knižnice pre Slovensko.

Zároveň však už Baranko pripomína ďalšie podujatie. V Krajskej knižnici P.O.Hviezdoslava v Prešove sa realizovalo dvojdňové intenzívne školenie knihovníkov partnerských knižníc konzorcia z Prešovského kraja. Základy práce s micro:bitom či programovanie gitary boli pre knihovníkov novou skúsenosťou aj hravou aktivitou. Kreslili tiež vo voľne dostupnom 3D modelovacom softvéri, upravovali model pred tlačou v slicerovacom softvéri a následne tlačili na 3D tlačiarni. Pomocou farebných fixiek programovali robota Ozobota, oboznámili sa aj s väčšími a zložitejšími Mbotmi. Priestor kreativite dali na populárnom workshope vypaľovania do dreva.

„Naše školenia knihovníkov sú tvorené tak, aby po ich absolvovaní knihovníci vedeli samostatne realizovať workshopy na podporu digitálnej gramotnosti pre používateľov, nielen  deti a mládež, ale aj seniorov, priamo vo svojej knižnici. Absolventi potom už vzdelávajú v regiónoch vlastnými aktivitami, “ dodáva Eva Kalužáková, hlavná koordinátorka digitálneho vzdelávania z kreatívnej dielne Fablab.  

Školenia v Prešove sa zúčastnilo 12 knihovníkov zo 4 partnerských knižníc CVTI SR. Konkrétne z Ľubovnianskej knižnice v Starej Ľubovni, Knižnice Jána Henkela v Levoči, Vihorlatskej knižnice v Humennom a Krajskej knižnice P.O.Hviezdoslava v Prešove.

Lektori z kreatívnej dielne Fablab zašli aj do menších obcí a miest. V školskej knižnici ZŠ s MŠ v Slanci realizovali workshopy pre deti. V regionálnej knižnici Kultúrneho centra Medzibodrožia a Použia v Kráľovskom Chlmci sa deti naučili vytvárať 3D modely a programovať Mboty. Skúšali aj to, aké je to hrať na papierovej gitare pomocou micro:bitov.

V menších obciach a mestách, najmä vo vzdialenejších regiónoch, má výrazný zmysel prinášať inovatívne digitálne technológie. Aj tam sú deti zvedavé a chcú poznať základy programovania a mať digitálne zručností.  Premiéru sme tentokrát mali i my lektori. Po prvýkrát sme zrealizovali workshop pre triedu so školákmi maďarskej národnosti. Vyššie uvedené knižnice sú zároveň novými partnerskými knižnicami CVTI SR, a teda aj členmi konzorcia KPS. A nás teší ich chuť pripravovať verejnosť na digitálnu éru a výzvy 4. priemyselnej revolúcie,“ dodáva Eva Kalužáková.

Cieľom konzorcia Knižnice pre Slovensko (KPS), je intenzifikácia využitia knižníc ako miest pre získanie všetkých druhov informácií, celoživotného vzdelávania, rozvoja kreativity, počítačových a Industry 4.0 zručností, podpory inovácií a podnikania, pre všetky vekové skupiny obyvateľov. Kreatívna dielňa FabLab, kde sa pracuje s digitálnymi technológiami je v tejto spolupráci kľúčová.  Aktuálne je zapojených do konzorcia 40 verejných knižníc z celého Slovenska.

■ Knižnice pre Slovensko

Digitálna gramotnosť silnie aj vďaka knihovníkom a knižniciam 

Zdieľaj:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.