Česko-slovenská spolupráca čaká aj kreatívne dielne s modernými technológiami

Nápadom dnes „dávajú šancu“ práve moderné technológie. A kde inde by sa mali stávať realitou, keď nie v tvorivých dielňach, ktoré doslova zhmotňujú sny. Úžasné laboratória (fabulous laboratories), takzvané fablaby nie sú v súčasnosti ničím výnimočným ani u nás. No vďaka ponúkaným technológiám a odborným lektorom pomáhajú rozvíjať digitálne zručnosti od školákov po ich starých rodičov.  

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) prevádzkuje dve takéto tvorivé dielne. Návšteva kolegov z Českej republiky načrtla ďalšie možnosti spolupráce.

CVTI SR a jeho vedecká knižnica zastrešuje fungovanie už dvoch kreatívnych dielní Fablab. Využívať moderné výrobné technológie, ako sú 3D tlačiarne CNC frézy, laserové vyrezávače a ďalšie, má tak možnosť široká verejnosť. Na druhej strane, nielen deti a mládež sa tu zoznamujú s inovatívnymi technológiami, ako sú micro:bity či Mboty a hravou formou tak získavajú základy programovania.

Transformácia knižníc na kreatívne dielne a centrá podpory digitálnej gramotnosti, Industry 4.0 zručností a kreativity sa mení zo snahy na prax aj vďaka konzorciu CVTI SR – Knižnice pre Slovensko (KPS). Konzorcium svojimi aktivitami pokrýva najmä praktickú časť vzdelávania. Vzdelávania pre návštevníkov knižníc, ale aj pre samotných knihovníkov. Tí potom dokážu aktivity z tvorivých dielní – fablabov – prenášať do vlastných aktivít knižníc.

Tvorivé dielne CVTI SR zaujali aj zástupcov Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem (SVKUL). Táto česká knižnica kreatívne dielne vo svojej knižnici rovnako prevádzkuje, a tak pracovná cesta a návšteva fablabov CVTI SR bola ideálnou možnosťou na vzájomné zdieľanie skúseností.

„Českým kolegom sme predstavili oba naše fablaby. Začali sme vo fablabe, ktorý sa nachádza vo Vedeckom parku Univerzity Komenského v Bratislave. Táto kreatívna dielňa je zameraná najmä na vzdelávacie aktivity. Pokračovali sme predstavením nového fablabu v priestoroch Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU. Tu zohrávajú podstatnú úlohou výrobné technológie. Otázky kolegov smerovali nielen na technické vybavenie a poskytované služby, ale pýtali sa i na konkrétne skúsenosti so vzdelávaním knihovníkov, ktorých aktívne školíme v rámci konzorcia KPS,“ uvádza Eva Kalužáková, hlavná koordinátorka digitálneho vzdelávania z kreatívnej dielne Fablab. 

„Mile nás překvapilo, když zástupci CVTI SR v červnu navštívili naši knihovnu a zajímali se o aktivity v oblasti polytechnického vzdělávání a ještě více nás potěšilo pozvání k prohlídce jejich fablabů v Bratislavě a nabídka mezinárodní spolupráce nejen v oblasti vzdělávání, ale i ve sdílení zkušeností v oblasti marketingu, fundrisingu, networkingu i propagace. Přijetí kolegů bylo velmi milé, vstřícné, otevřené a je jen škoda, že jsme společně nemohli strávit více času. Proto se těšíme na další inspirativní setkání, která plánujeme již na říjen tohoto roku,“ říká Jana Linhartová, ředitelka SVKUL.

„V rámci služieb kreatívnych dielní je stále priestor na zlepšovanie. Vzájomná inšpirácia a spolupráca je dôležitým prvkom rozvoja týchto služieb. Sme radi, že sme spolu s kolegami z Čiech mohli diskutovať o našich skúsenostiach,“ hovorí Dávid Baranko, hlavný koordinátor konzorcia Knižnice pre Slovensko.

Ako doplnil, záujem zlepšovať ponúkané služby a deliť sa o skúsenosti z praxe je spoločný.  S kolegami z Čiech sa dohodli ďalšie aktivity, a to nielen v oblasti fungovania kreatívnych dielní. Slovenskí lektori budú odovzdávať svoje skúsenosti najbližšie nielen v Ústí nad Labem, ale zájdu aj ku knihovníkom do Prahy. Návšteva je plánovaná na október 2022.

Cieľom konzorcia Knižnice pre Slovensko (KPS) je intenzifikácia využitia knižníc ako miest pre získanie všetkých druhov informácií, celoživotného vzdelávania, rozvoja kreativity, počítačových a Industry 4.0 zručností, podpory inovácií a podnikania, pre všetky vekové skupiny obyvateľov. Kreatívna dielňa FabLab, kde sa pracuje s digitálnymi technológiami je v tejto spolupráci kľúčová.  Aktuálne je zapojených do konzorcia 40 verejných knižníc z celého Slovenska. 

Knižnice pre Slovensko

Česko-slovenská spolupráca čaká aj kreatívne dielne s modernými technológiami 

Zdieľaj:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.