Ďalšia česko-slovenská spolupráca knižníc a knihovníkov získala konkrétnu podobu

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) a Národní knihovna ČR podpísali koncom júna dohodu o vzájomnej spolupráci.

„V rámci rokovaní sme prezentovali vybrané aktivity sekcie vedecká knižnica CVTI SR. Českých kolegov zaujali najmä aktivity partnerských knižníc CVTI SR v rámci konzorcia Knižnice pre Slovensko. Najmä v spojitosti so vzdelávacími programami kreatívnej dielne Fablab, ktorá rozvíja kreativitu, ale aj dnes tak potrebné digitálne zručnosti,“ uviedol Ján Kyselovič, generálny riaditeľ CVTI SR.

V rámci zahraničnej pracovnej cesty navštívili zástupcovia CVTI SR štyri české knižnice – Městská knihovna v Praze (MKP), Národní knihovna ČR (NK ČR), Knihovna akademie věd ČR (KNAV) a Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem (SVKUL).

So zástupcami každej knižnice si v rokovaniach dohodli určité východiskové body vzájomnej spolupráce.

 ,,Spolupráca bude mať pozitívny dopad na rozšírenie portfólia aktivít CVTI SR v oblasti implementácie nových online služieb, získavania nových projektov a výmenu spoločného know-how. Výhody zo vzájomnej medzinárodnej spolupráce sa odrazia aj v aktivitách smerujúcich k partnerskými knižniciam CVTI SR,“ upresnil Kyselovič.

Dôležitým momentom rokovaní bol podpis rámcovej zmluvy CVTI SR s Národní knihovnou Českej republiky. Spoločne si nastavili súbor aktivít, v rámci ktorých sa zaväzujú nielen k rozvíjaniu knihovníctva, ale i profesie samotného knihovníka.

„Dohoda o spolupráci mezi Národní knihovnou ČR a Centrem vědecko-technických informácií SR je dalším důkazem aktivní spolupráce mezi českými a slovenskými organizacemi. Zároveň nejde jen o prázdné gesto, neboť obě instituce mají celou řadu společných zájmů, zejména v oblasti digitalizace, podpory vzdělávání či elektronických informačních zdrojů,“ uvádza Tomáš Foltýn, generálny riaditeľ Národní knihovny ČR.
                                                                                                                                                    
Predmetom dohody a ich následného rozvoja sú najmä oblasti digitalizácie, dlhodobá archivácia a výmena digitalizovaného obsahu, rozširovanie vedomostí odborných zamestnancov, vytváranie spoločných projektov a udržovanie spolupráce.

Tvorba metodických materiálov či hľadanie riešení v oblasti identifikácie a realizácie modelov poskytovania knižnično-informačných služieb je ďalšia oblasť, ktorej sa budú spoločne venovať a pracovať najmä na rozvoji nových koncepcií.

Českí i slovenskí kolegovia sa zhodli, že je dôležité vytvárať tieto spoločné vzťahy v záujme knižníc a knihovníkov.

,,Vzájomná spolupráca bude obohatením a môže priniesť čerstvý vietor v zavádzaní nových inovatívnych služieb pre širokú verejnosť  i odbornú akademickú obec,“ uzatvára Kyselovič. 

Ďalšia česko-slovenská spolupráca knižníc a knihovníkov získala konkrétnu podobu

Zdieľaj:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.